รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ปีบทอง สรรพคุณและประโยชน์ ปีบทอง ชื่อสามัญ Tree jasmine ปีบทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mayodendron igneum (Kurz) Kurz (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis) จัดอยู่ในวงศ์แคหางค่าง ...

กระเบา สรรพคุณและประโยชน์ กระเบา ชื่อสามัญ Chaulmoogra กระเบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในวงศ์ ACHARIACEAE สมุนไพรกระเบา ...

กระโดน สรรพคุณและประโยชน์ กระโดน ชื่อสามัญ Tummy-wood, Patana oak กระโดน ชื่อวิทยาศาสตร์ Careya arborea Roxb. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Careya sphaerica Roxb. ) จัดอยู่ในวงศ์จิก (LECYTHIDACEAE หรือ ...

กระทุ่มบก สรรพคุณและประโยชน์ กระทุ่ม ชื่อสามัญ Wild cinchona กระทุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp.) ...

กระดังงาสงขลา สรรพคุณและประโยชน์ กระดังงาสงขลา ชื่อสามัญ Ilang.-Ilang., Drawf ylang ylang[ กระดังงาสงขลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Canangium fruticosum Craib (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cananga odorata var. fruticosa ...

กระทงลาย สรรพคุณและประโยชน์ กระทงลาย ชื่อสามัญ Black ipecac, Black oil plant, Black oil tree, Celastrus dependens, Climbing staff plant, Climbing staff tree, Intellect tree กระทงลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Celastrus paniculatus Willd. ...

กรรณิการ์ สรรพคุณและประโยชน์ กรรณิการ์ ชื่อสามัญ Night blooming jasmine, Night jasmine, Coral jasmine กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctanthes arbor-tristis Linn. จัดอยู่ในวงศ์มะลิ (OLEACEAE) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares