Menu PSTIP

สมุนไพร แคแสด

สมุนไพร แคแสด
สมุนไพร แคแสด

สมุนไพร แคแสด

สมุนไพร แคแสด ชื่อสามัญ Africom Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree, Pichkari, Nandi Flame, Syringe

สมุนไพร แคแสด ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathodea campanulata Beauv. จัดอยู่ในวงศ์ BIGNONIACEAE เช่นเดียวกับแคหางค่าง แคนา แคทะเล แคหัวหมู น้ำเต้าต้น ปีบ เพกา รุ่งอรุณ และไส้กรอกแอฟริกา เป็นต้นสมุนไพรแคแสด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ อีกว่า แคแดง (กรุงเทพ), ยามแดง เป็นต้นโดยแคแสดนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาตอนใต้ และในภายหลังได้แพร่กระตายไปยังประเทศอื่น ๆ ของโลกที่มีอากาศค่อนข้างร้อน

ลักษณะทั่วไปของแคแสด

ต้นแคแสด หรือ ต้นแคแดง จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 15-20 เมตร ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดพุ่มกลมและค่อนข้างทึบ เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มและมีรอยแตกเป็นรวงตามยาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดหรือใช้หน่อ หากปลูกในที่แห้งมากจะผลัดใบ แต่จะไม่พร้อมกังทั้งต้น และถ้าหากตัดแต่งกิ่งให้แตกเป็นพุ่มกลม ก็จะให้ดอกที่พุ่มกลมตามรูปของเรือนยอดและดูสวยงามมาก

ใบแคแสด ใบเป็นใบผสมแบบขนนก มีใบย่อยประมาณ 4-7 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียว ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบผิวใบจักแล้วสากระคายมือ

ดอกแคแสด ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรง มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อจะมีดอกจำนวนมากและจะทยอยกันบานครั้งละ 2-6 ดอกและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-9 เซนติเมตร กลีบดอกติดกัน ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูประฆัง คล้ายดอกทิวลิป เป็นสีแสดหรือสีเลือดหมู ดอกแคแสดมีขนาดใหญ่ กลีบดอกหลุดร่วงได้ง่าย โดยจะเริ่มออกดอกเมื่อมีอายุได้ประมาณ 4-8 ปี และจะออกดอกตลอดทั้งปี แต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูหนาว ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ผลแคแสด มีผลเป็นฝักคล้ายรูปเรือสีดำ ปลายผลแหลม ผลเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล เมื่อผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียว ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็กแบนและมีปีก โดยจะออกผลตลอดทั้งปี และจออกผลมากในช่วงฤดูฝนคือช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน

สรรพคุณของแคแสด

  1. แคแสด สรรพคุณของเปลือกใช้ต้มกินเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกาย
  2. ช่วยแก้บิด
  3. เปลือกใช้พอกรักษาแผลเรื้อรัง
  4. ใบและดอกใช้พอกแผล
  5. เปลือก ใบ ดอก และผล ใช้พอกรักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรังต่าง ๆ

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือสมุนไพรพื้นบ้าน และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต