Menu PSTIP

สมุนไพร เร่วหอม

สมุนไพร เร่วหอม

สมุนไพร เร่วหอม

สมุนไพร เร่วหอม

สมุนไพร เร่วหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Etlingera punicea (Roxb.) R.M. Smith จัดอยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE เช่นเดียวกับกระวาน ขิง ข่า เร่ว มักขึ้นตามพื้นล่างของป่าดงดิบพื้นราบและตามป่าเขาทั่วไป

สมุนไพรเร่วหอม เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ในจังหวัดตราดและจันทบุรี เป็นเร่วที่มีลักษณะแตกต่างจากเร่วชนิดอื่นๆ ทั้งในด้านของลักษณะ กลิ่น รสชาติ และส่วนที่นำมาใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีการปลูกเร่วหอมเพื่อจำหน่ายมากขึ้น และยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ลักษณะของเร่วหอมต้นเร่วหอม เป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นและเหง้าอยู่ใต้ดิน มีลำต้นสูงประมาณ 2-4 เมตร ลำต้นสาก สีเขียวอมแดง ส่วนโคนต้นมีสีแดงเรื่อ และเหง้าใต้ดินมีสีอมชมพู มีกลิ่นหอม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและแยกเหง้าใต้ดิน

ใบเร่วหอม ใบออกแบบสลับกัน ลักษณะของใบเรียวยาว ใบหนาสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ขนาดของใบมีความกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร

ดอกเร่วหอม ดอกมีสีแดง ออกดอกแทงช่อแทงตรงจากเหง้า ดอกมีขนาด 2.5-4 เซนติเมตร ก้านช่อดอกมีความยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร

ลักษณะของเร่วหอมลักษณะเร่วหอม

ผลเร่วหอม ออกเป็นช่อ เปลือกผลมีขนคล้ายกับผลเงาะ มีขนาดประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดมีสีน้ำตาลเข้มเรียงอัดกันแน่นอยู่เป็นจำนวนมาก

สรรพคุณของเร่วหอม

  1. เร่วหอม สรรพคุณช่วยแก้ไข้ (ผล)
  2. ช่วยแก้อาการหืดไอ ไอมีเสมหะ (ผล)
  3. ผลใช้ปรุงเป็นยาขับลม (ผล)
  4. สรรพคุณเร่วหอม ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง (ผล)
  5. ใบเร่วหอม สรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ใบ)
  6. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร (ผล)
  7. เหง้าและรากเร่วหอม ใช้เป็นยาเส้น (ราก,เหง้า)

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือสมุนไพรพื้นบ้าน และ กรมอุทยานแห่งชาติ , วิกิพีเดีย ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต