Menu PSTIP

สมุนไพร เดื่อผา

สมุนไพร เดื่อผา

เดื่อผา สรรพคุณ-ประโยชน์ 4 อย่าง

สมุนไพร เดื่อผา

สมุนไพรเดื่อผา มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะหนอดน้ำ สลอดน้ำ (น่าน), เดื่อน้ำ เดื่อโฮเฮ (ภาคเหนือ), มะเดื่อ (ไทลื้อ), เหลาะโคเลเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), เดี้ยทงเจี๊ยะ (เมี่ยน) เป็นต้น

สมุนไพร เดื่อผา ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus squamosa Roxb. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ficus saemocarpa Miq.)ลักษณะของเดื่อผา

ต้นเดื่อผา จัดเป็นพรรณไม้พุ่ม ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 0.5-1 เมตร และอาจสูงได้ถึง 3 เมตร แตกกิ่งก้านมาก เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาล ตามก่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแกมเทาขึ้นปกคลุม มีน้ำยางสีขาวขุ่น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ พบได้มากทางภาคเหนือ โดยมักขึ้นตามโขดหินริมน้ำ ลำห้วย ลำธาร ตามป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ ส่วนในต่างประเทศพบที่เนปาล ภูฏาน สิกขิม ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พม่า ลาว จีน (ยูนนาน) ออกดอกและเป็นผลเกือบตลอดทั้งปี

ใบเดื่อผา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนหรือเรียงเกือบตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมใบหอกกลับ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเป็นลูปลิ่มหรือมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนมีขนสีขาวหรือสีน้ำตาลแกมดำ เส้นแขนงใบมีข้างละ 8-15 เส้น เส้นใบย่อยมีลักษณะคล้ายขั้นบันได ก้านใบมีขนยาวแข็งสีน้ำตาลขึ้นปกคลุม หูใบหุ้มยอดอ่อนรูปใบหอกและมีขนยาวแข็งหรือสีน้ำตาล

ดอกเดื่อผา ออกดอกตามต้น ดอกเป็นแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ช่อดอกแบบผลรวมในโพรงฐานช่อดอก รูปทรงเกือบกลมจนถึงเกือบคล้ายรูปไข่กลับหรือผลลูกแพร์ ขยายใหญ่เป็นกระเปาะ มีรูเปิดที่ปลาย ดอกมีขนาดกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร มีขนยาวแข็งสีน้ำตาลแกมดำขึ้นปกคลุม มีสันตามยาว 5 สัน มีใบประดับขนาดเล็กเป็นรูปลิ่ม 3 ใบ ติดอยู่บนก้านช่อดอก ร่วงได้ง่าย ดอกมีขนาดเล็กจำนวนมาก เกิดอยู่ในฐานช่อดอก กลีบรวมเป็นสีขาวมี 3-5 กลีบ ดอกเพศผู้จะมีเกสรเพศผู้ 1 อัน ส่วนดอกเพศเมียจะมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุล 1 เม็ด ก้านยอดเกสรเพศเมีย 1 อัน ติดด้านข้างของรังไข่ มีขนยาวขึ้นปกคลุม ยอดเกสรเพศเมียปลายตัดหรือแฉกตื้น

ผลเดื่อผา ผลเป็นผลรวม ลักษณะของผลเป็นรูปทรงเกือบกลม เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองแกมดำ ผลมีขนขนาดยาวแข็งสีน้ำตาลแกมขึ้นปกคลุม ก้านผลรวมยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ผลย่อยเป็นแบบผลแห้ง มีเมล็ดล่อนขนาดเล็กจำนวนมาก

สรรพคุณของเดื่อผา

  • ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้รากเดื่อผา ผสมกับเหง้าว่านน้ำ และใบสะค้าน นำมาตำให้เป็นผง ใช้ละลายกับน้ำกินเป็นยาแก้ลม (ราก)

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต