Main Menu

สมุนไพร อังกาบหนู

สมุนไพร อังกาบหนู

สมุนไพร อังกาบหนู

สมุนไพร อังกาบหนู

สมุนไพร อังกาบหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria prionitis L. จัดอยู่ในวงศ์ ACANTHACEAE ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกันกับอังกาบ ต้อยติ่ง เป็นอังกาบชนิดที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย หรือเรียกได้ว่าเป็นพันธุ์แท้ๆ และยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆ อีกเช่น เขี้ยวแก้ง เขี้ยวเนื้อ อังกาบ มันไก่ เป็นต้น

สมุนไพรอังกาบหนู มักพบขึ้นหนาแน่นเป็นวัชพืชอยู่ตามเขาหินปูนในที่แห้งแล้งทางภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย และมีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในแอฟริกา ปากีสถาน อินเดีย พม่า มาเลเซีย รวมไปถึงภูมิภาคอินโดจีน

ลักษณะของอังกาบหนู

ต้นอังกาบหนู หรือ ต้นอังกาบเหลือง เป็นไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร แตกกิ่งก้านจำนวนมาก มีลำต้นเกลี้ยง มีหนามยาวอยู่รอบข้อ หนามมีความประมาณ 1-2 เซนติเมตร

ใบอังกาบหนู หรือ ใบอังกาบเหลือง มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี หรือรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน มีความยาวประมาณ 4-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเรียวสอบจรดกับก้านใบ ที่ปลายมีติ่งแหลม ขอบใบมีขนแข็ง แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มกระจายอยู่ด้านล่าง ก้านใบมีความยาวได้ประมาณ 2.5 เซนติเมตร

ดอกอังกาบหนู (อังกาบดอกเหลือง) ออกดอกเป็นช่อเป็นกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง (ออกหนาแน่นที่ช่วงปลายกิ่งคล้ายช่อเชิงลดสั้น) มีใบประดับดอกลักษณะเป็นรูปแถบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ใบประดับย่อยเป็นหนามตดทน มีความยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมกันอยู่ มีขนาดไม่เท่ากัน คู่นอกจะมีขนาดใหญ่กว่า มีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ที่ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบคู่ในรูปไข่ ปลายแหลมยาว กลีบดอกลักษณะคล้ายรูปปากเปิด หลอดกลีบยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ดอกอังกาบหนูมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีส้มหรือเหลือง กลีบด้านบนมี 4 กลีบ มีความยาวเท่ากัน หลอดกลีบเรียงซ้อนเหลื่อมกัน ส่วนกลีบล่างจะมีขนาดเล็กกว่ากลีบบนเล็กน้อย มีเกสรตัวผู้ 2 อัน ติดอยู่ที่โคนกลีบดอก ยื่นเลยปากหลอดกลีบเล็กน้อย อับเรณูมีความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร สเกสตัวผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน มีขนาดเล็ก มีรังไข่เป็นรูปไข่ มีความประมาณ 3-4 มิลลิเมตร มีช่องอยู่ 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลอยู่ 2 เม็ด ส่วนก้านเกสรตัวเมียมีลักษณะเรียวยาว ยาวกว่าเกสรตัวผู้ ยอดเกสรเป็น 2 พู ไม่ชัดเจนนัก

ผลอังกาบหนู ลักษณะของผลเป็นแบบแคปซูล รูปไข่แกมรูปขอบขนาน มีความประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ที่ปลายเป็นจงอย ด้านในมีผลมีเมล็ดแบน ลักษณะคล้ายรูปไข่ มีความยาวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร และมีขนคล้ายไหมแบนราม

สรรพคุณของอังกาบหนู

 1. ดอกอังกาบ นำมาตากแห้งใช้ปรุงเป็นยาสมุนไพรช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ช่วยเจริญธาตุไฟได้ดีมาก (ราก,ดอก)
 2. รากหรือใบ ใช้เป็นยาลดไข้ (ราก,ใบ)ช่วยแก้หวัด ด้วยการนำใบมาคั้นกิน (ใบ)
 3. ช่วยขับเสมหะ ด้วยการใช้รากของดอกอังกาบสีเหลืองที่ตากแห้งแล้วนำมาต้มเป็นยาดื่ม (ราก)
 4. ใบอังกาบหนู ใช่เคี้ยวแก้อาการปวดฟันได้ (ใบ)
 5. ใบใช้ผสมกับน้ำผึ้ง ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (ใบ)อังกาบเหลือง
 6. น้ำคั้นจากใบใช้หยอดหู แก้หูอักเสบได้ (ใบ)
 7. ช่วยป้องกันและแก้อาการท้องผูก (ใบ)
 8. ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อย (ราก)
 9. ใบอังกาบหนู สรรพคุณใช้แก้พิษงู (ใบ)
 10. อังกาบเหลือง สรรพคุณช่วยรักษาโรคคัน (ใบ)
 11. รากหรือใบใช้ผสมกับน้ำมะนาวช่วยรักษากลาก เกลื้อน (ใบ,ราก)
 12. รากใช้เป็นยาแก้ฝี (ราก)
 13. ทั้ง 5 ส่วนของต้นอังกาบหนู ใช้เป็นยาแก้ไข้ข้ออักเสบ (ทั้ง 5 ส่วน)

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือสมุนไพรพื้นบ้าน และ sisaket.go.th , วิกิพีเดีย ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต