Menu PSTIP

สมุนไพร ผักโขมสวน

สมุนไพร ผักโขมสวน

สมุนไพร ผักโขมสวน

สมุนไพร ผักโขมสวน

สมุนไพร ผักโขมสวน ชื่อสามัญ Joseph's coat, Chinese spinach, Tampala

สมุนไพร ผักโขมสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus tricolor Linn. จัดอยู่ในวงศ์ AMARANTHACEAE เช่นเดียวกับผักโขม ผักโขมหัด ผักโขมหนาม และบีทรูทสมุนไพร ผักโขมสวน มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ผักขมสวน ผักขมสี ผักโขมสี ผักขมขาว ผักโขมขาว ผักขมจีน ผักโขมหนาม ผักโหมหนาม ผักขมใบใหญ่ ผักโขมใบใหญ่ ผักโหมป๊าง ผักโหมป๊าว ผักหมพร้าว ผักขมเกี้ยว เงาะถอดรูป เป็นต้น

ลักษณะของผักโขมสวน

ต้นผักโขมสวน จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะของลำต้นตั้งตรง มีความสูงได้ถึง 1.30 เมตร ส่วนยอดมีขนสั้นปกคลุม เจริญเติบโตได้เร็ว ต้องการความชื้นสูง มีแสงแดดตลอดวัน และชอบดินร่วน สามารถพบได้ทั่วไปของทุกภาค

ใบผักโขมสวน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรีถึงรูปไข่ ใบมีความกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปลายใบมน ส่วนโคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย และใบที่ส่วนของปลายยอดจะมีอยู่หลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เช่น สีแดงสด สีม่วงแดง สีเหลืองทอง เป็นต้น

ดอกผักโขมสวน ออกดอกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีเขียวอ่อนหรือสีแดง ช่อดอกมีขนาดประมาณ 4-25 มิลลิเมตร

ผลผักโขมสวน ผลแห้งแก่ไม่แตก ภายในผลมีเมล็ดสีดำขนาดเล็ก จำนวนมาก

ต้นและใบของผักโขมสวนจะมีสีม่วงอมดำคล้ำอยู่ประมาณ 2 เดือนนับตั้งแต่การเพาะเมล็ด หลังจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสี โดยที่ส่วนของยอดลงมาประมาณ 1 ใน 3 ของลำต้นจะมีสีแดงสดสะดุดตา สำหรับสายพันธุ์ Joseph's Coat ตรงยอดจะมีสีเหลืองและมีสีแดงที่โคนของใบ ส่วนใบที่อยู่ด้านล่าง จะมีอยู่ด้วยกัน 3 โทนสีคือ โคนใบเป็นสีแดง กลางใบเป็นสีเหลือง และปลายใบเป็นสีเขียว ส่วนใบที่อยู่ล่างๆ ลงมาจะมีสีเขียว

สรรพคุณของผักโขมสวน

  1. ช่วยบำรุงและรักษาสายตา เนื่องจากผักโขมมีวิตามินเอสูง (ใบ)
  2. ช่วยแก้ไข้ ระงับความร้อนภายในร่างกาย (ราก)
  3. ใช้แก้เด็กที่ลิ้นเป็นฝ้าละออง และมีอาการเบื่ออาหาร (ราก)
  4. ช่วยแก้อาการแน่นท้อง (ราก)
  5. รากใช้เป็นยาแก้ตกเลือด (ราก)
  6. ช่วยแก้ฝี แก้ขี้กลาก (ราก)
  7. ใช้แก้อาการช้ำใน (ราก)
  8. สรรพคุณผักโขมสวน รากช่วยแก้พิษ (ราก)

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือสมุนไพรพื้นบ้าน และ วิกิพีเดีย ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต