Menu PSTIP

สมุนไพร ถั่วราชมาด

สมุนไพร ถั่วราชมาด

ถั่วราชมาด สรรพคุณ-ประโยชน์

สมุนไพร ถั่วราชมาด

สมุนไพรถั่วราชมาด มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า บ่าบอย (เชียงใหม่) ส่วนที่กรุงเทพเรียก "ถั่วราชมาด"

สมุนไพร ถั่วราชมาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus Linn. จัดอยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE (FABACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย PAPILIONOIDEAE

ลักษณะของถั่วราชมาดต้นถั่วราชมาด จัดเป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด พรรณไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน ในปัจจุบันได้มีการนำไปปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่ว

ใบถั่วราชมาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ

ดอกถั่วราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน

ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่างๆ แต่ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด

สรรพคุณของถั่วราชมาด

  • เมล็ดใช้เป็นยารักษาอาการปวดตามข้อ และรักษาอาการปวดเมื่อยขบ (เมล็ด)

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต