Menu PSTIP

สมุนไพร ดาดตะกั่วเถา

สมุนไพร ดาดตะกั่วเถา

ดาดตะกั่วเถา สรรพคุณ-ประโยชน์ 5 อย่าง

สมุนไพร ดาดตะกั่วเถา

สมุนไพรดาดตะกั่วเถา มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า เอ็นเขา (สุราษฎร์ธานี), คำแดง (ภาคเหนือ), หลังแดง (ภาคใต้), สะออบลาย สะมึกริ๊ด (ลั้วะ) เป็นต้น

สมุนไพร ดาดตะกั่วเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus javana DC. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cissus discolor Bl.) จัดอยู่ในวงศ์ VITACEAE

ลักษณะของดาดตะกั่วเถาต้นดาดตะกั่วเถา จัดเป็นพรรณไม้พุ่มเลื้อยหรือไม้เถาเลื้อยพาดพัน มีความยาวประมาณ 2-10 เมตร ลำต้นและกิ่งมีลักษณะเป็นสันตามยาว 5-6 สัน เกลี้นงหรือมีขนนุ่ม มีมือเกาะเป็นสองง่าม บริเวณปลายกิ่งเป็นสีแดง

ใบดาดตะกั่วเถา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบมน โคนใบตัด ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้ม มักมีแถบสีเขียวแกมเทาเป็นแถวคู่ตามยาว ส่วนด้านล่างท้องใบเป็นสีดีแดงเข้มและมักมีขนสีขาวบริเวณเส้นใบ มีก้านใบเป็นสีแดง

ดอกดาดตะกั่วเถา ออกดอกเป็นช่อแบบช่อซี่รุ่ม โดยจะออกตรงซอกใบหรือปลายยอด ก้านช่อดอกยาวประมาณ 0.6-4 เซนติเมตร มีขน ดอกย่อยมีจำนวนมาก กลีบเลี้ยงเป็นพูตื้นๆ กลีบดอกเป็นสีเขียว ปลายกลีบเป็นสีแดง รูปรี ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มีลักษณะรูปไข่แกมรูปขอบขนาน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ

ผลดาดตะกั่วเถา ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อหนึ่งเมล็ด ขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมสีแดงเข้ม

สรรพคุณของดาดตะกั่วเถา

  1. ตำรายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบดาดตะกั่วเถาสดๆ นำมาขยี้ทาแก้กลากเกลื้อน (ใบ)
  2. ใบนำไปอังกับไฟแล้วนำมาขยี้ทาผิวหนังรักษาแผลตุ่มคัน (ใบ)
  3. ทั้งต้นนำมาทุบแล้วใช้ประคบบริเวณที่ปวดกระดูกร่วมกับยากริ๊ด(ลั้วะ) (ทั้งต้น)

ขอขอบคุณ ที่มา : หนังสือสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ภาพประกอบอินเตอร์เน็ต