Menu PSTIP

รวบรวมข้อมูล ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับขั้นตอนของการฝึกสุนัขเบื้องต้น การฝึกสุนัขแบบง่ายๆ ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปจ้างครูฝึกราคาแพงๆ มาสอน ซึ่งหมวดหมู่นี้ได้รวบรวมการฝึกสุนัขของเราให้เป็นระเบียบ มีความเรียบร้อยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้นั่ง ฝึกให้ขับถ่ายให้เป็นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเป็นอย่างยิ่ง

การฝึกนิสัยการเห่าของสุนัข สุนัขที่เห่าเวลามีคนมาส่งจดหมาย คนวิ่งผ่านหน้าบ้าน หรือเด็กขี่จักรยานผ่าน พวกมันจะมีความคิดว่าตัวเองนี่เก่งจริงๆ ...

การเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขที่ก้าวร้าว ถ้าลูกสุนัขแสดงความก้าวร้าว เช่น หวงอาหาร หวงของเล่น ขู่เวลาจับอาบน้ำ วิธีการสอนให้สุนัขรู้ว่าคุณคือเจ้านาย ...

  การจ้องตาสุนัข สุนัขที่จ้องตากับสุนัข หรือสุนัขกับคน มีสองอย่างคือจ้องตากันแบบแสดงความรักความอบอุ่นต่อกัน ...

7 พฤติกรรมของสุนัขที่ควรรู้ การแสดงการยอมแพ้ สุนัขตัวที่ยอมแพ้ว่าอีกตัวนั้นเก่งกว่าหรือเหนือกว่า หรือยอมรับและเกรงกลัวคนผู้เป็นเจ้าของ จะแสดงอาการยำเกรง ...

การฝึกนิสัยการเห่าของสุนัข สุนัขที่เห่าเวลามีคนมาส่งจดหมาย คนวิ่งผ่านหน้าบ้าน หรือเด็กขี่จักรยานผ่าน พวกมันจะมีความคิดว่าตัวเองนี่เก่งจริงๆ ...

การเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขที่ก้าวร้าว ถ้าลูกสุนัขแสดงความก้าวร้าว เช่น หวงอาหาร หวงของเล่น ขู่เวลาจับอาบน้ำ วิธีการสอนให้สุนัขรู้ว่าคุณคือเจ้านาย ...

  การจ้องตาสุนัข สุนัขที่จ้องตากับสุนัข หรือสุนัขกับคน มีสองอย่างคือจ้องตากันแบบแสดงความรักความอบอุ่นต่อกัน ...

7 พฤติกรรมของสุนัขที่ควรรู้ การแสดงการยอมแพ้ สุนัขตัวที่ยอมแพ้ว่าอีกตัวนั้นเก่งกว่าหรือเหนือกว่า หรือยอมรับและเกรงกลัวคนผู้เป็นเจ้าของ จะแสดงอาการยำเกรง ...

ฝึกให้สุนัขดมกลิ่น สุนัข ทุกตัวจะมีจมูกที่ดีกว่ามนุษย์ และสามารถจดจำกลิ่นนั้นได้ เราจึงเห็นอยู่บ่อยๆ ว่ามีสุนัขช่วยจับคนร้าย, หายาบ้า, ...

  ฝึกสุนัขให้ถ่าย โดยธรรมชาติแล้วเมื่อสุนัขรู้สึกปวดถ่ายเขาจะวิ่งวนเพื่อหาที่ที่จะถ่าย ซึ่งที่ที่เขาถ่ายนั้นอาจจะเป็นในบ้าน หรือกลางสนามหญ้า ...

  ฝึกให้สุนัขฟังคำสั่งว่า มานี่ คุณสามารถฝึกสุนัขให้มาหาคุณเมื่อคุณเรียกได้ ถ้าเริ่มต้นกับมันตั้งแต่มันเด็ก ๆ แรกเริ่ม ฝึกสอนล่ามตัวนำอยู่ในสุนัขนั่ง ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก

airban-300x250