Menu PSTIP

รวบรวมข้อมูล ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับขั้นตอนของการฝึกสุนัขเบื้องต้น การฝึกสุนัขแบบง่ายๆ ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปจ้างครูฝึกราคาแพงๆ มาสอน ซึ่งหมวดหมู่นี้ได้รวบรวมการฝึกสุนัขของเราให้เป็นระเบียบ มีความเรียบร้อยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกให้นั่ง ฝึกให้ขับถ่ายให้เป็นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเป็นอย่างยิ่ง

การฝึกให้สุนัขยืน สุนัขควรจะได้รับการฝึกให้ยืนให้ตรงจุดใดจุดหนึ่ง โดยไม่เคลื่อนที่ ถึงแม้ว่าจะมีคนแปลกหน้าเดินผ่านมาก็ตาม สุนัขจะไม่แสดงอาการดุร้าย ...

การฝึกให้มานี่ เพื่อจะตามมา หัวเรื่องนี้ คือสำหรับคุณเมื่อยืนอยู่ สั่งว่า "ตามมา" สุนัขของคุณเดินตามอ้อมทางขวาแล้วนั่งอยู่ข้างเข่าซ้ายของคุณในท่านั่ง ...

การฝึกให้นั่งของสุนัข การฝึกสุนัขให้นั่งค่อนข้างง่าย โดยให้มันยืนอยู่ข้างซ้ายมือ ให้ถือตัวนำสั้น ๆ แล้วออกคำสั่งว่า "นั่ง" ...

ฝึกสุนัขให้ตาม "การตาม" เป็นศัพท์สำหรับสุนัขที่หมายความว่า ให้สุนัขเดินไปด้านข้างของคุณชิดกับขาคุณ มีตัวนำด้วยหรือไม่มีก็ได้ ถ้าคุณอดทนและพยายามพอ ...

การฝึกให้สุนัขยืน สุนัขควรจะได้รับการฝึกให้ยืนให้ตรงจุดใดจุดหนึ่ง โดยไม่เคลื่อนที่ ถึงแม้ว่าจะมีคนแปลกหน้าเดินผ่านมาก็ตาม สุนัขจะไม่แสดงอาการดุร้าย ...

การฝึกให้มานี่ เพื่อจะตามมา หัวเรื่องนี้ คือสำหรับคุณเมื่อยืนอยู่ สั่งว่า "ตามมา" สุนัขของคุณเดินตามอ้อมทางขวาแล้วนั่งอยู่ข้างเข่าซ้ายของคุณในท่านั่ง ...

การฝึกให้นั่งของสุนัข การฝึกสุนัขให้นั่งค่อนข้างง่าย โดยให้มันยืนอยู่ข้างซ้ายมือ ให้ถือตัวนำสั้น ๆ แล้วออกคำสั่งว่า "นั่ง" ...

ฝึกสุนัขให้ตาม "การตาม" เป็นศัพท์สำหรับสุนัขที่หมายความว่า ให้สุนัขเดินไปด้านข้างของคุณชิดกับขาคุณ มีตัวนำด้วยหรือไม่มีก็ได้ ถ้าคุณอดทนและพยายามพอ ...

การฝึกสุนัขให้หมอบ การฝึกให้สุนัขหมอบนี้จะทำต่อเนื่องกันไปจากการฝึกนั่ง แต่อย่างไรก็ตามสุนัขจะหมอบเมื่อเหนื่อยหรือต้องการพัก ...

การฝึกสุนัขให้มาหา การฝึกสุนัขให้มาหา ใช้สำหรับเรียกสุนัข ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามเมื่อได้ยินคำสั่ง "มา" ...

การฝึกสุนัขให้นั่ง หลังจากที่ได้ทำการฝึกสุนัขให้เดินได้แล้ว ต่อมาอีก 2-3 วันให้ทำการฝึกให้นั่งการฝึกนั่งนี้ใช้ร่วมกับการฝึกเดิน ...

การฝึกสุนัขให้เดินชิด ให้นำสุนัขเข้ามาอยู่ทางซ้ายของผู้ฝึก รวบสายจูงไว้ในมือขวา สายฝึกควรจะต้องหย่อนเสมอ สุนัขควรอยู่ในท่ายืน ...

การฝึกสุนัขให้ชินกับโซ่และสายจูง โซ่คอที่แนะนำคือสายโซ่คอสแตนเลสไม่ควรใช้โซ่คอหนังเพราะไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ...

การฝึกสุนัขให้คอย ถ้าจะให้สุนัขนั่งหรือหมอบอยู่ข้างเจ้าของนาน ๆ เวลาเจ้าของลุกไปทำธุระสุนัขอาจวิ่งตามอาจ ...

การฝึกนิสัยและสังเกตพฤติกรรมสุนัข สุนัขเป็นสัตว์ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์หรือสุนัขอื่นๆ ผ่านการแสดงอากัปกิริยาต่างๆ นั่นรวมไปถึง การแสดงสีหน้าหลายๆแบบ ...

การฝึกนิสัยการเห่าของสุนัข สุนัขที่เห่าเวลามีคนมาส่งจดหมาย คนวิ่งผ่านหน้าบ้าน หรือเด็กขี่จักรยานผ่าน พวกมันจะมีความคิดว่าตัวเองนี่เก่งจริงๆ ...


airban-300x250