วัยเรียน

นำเสนอสาระน่ารู้ บทความดีๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในวัยเรียน เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ลูกๆ เริ่มเข้าสู่สังคมภายนอก ลูกๆ ของเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว ให้เข้ากับสังคมภายนอกที่อาจจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างมาก จะต้องออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ อย่างโรงเรียน มีทั้งครูและเพื่อนๆ ที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการของลูก และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะแก้ไขและส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงสดใสการฝึกอบรม ฝึกวินัยให้แก่ลูกในวัยเรียน 6-13 ปี แนะนำวิธีการอบรม โดยการลงโทษอย่างมีเหตุผล การลงโทษโดยการกักบริเวณ หรือ "ขอเวลานอก" ...

มาเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี สำหรับเด็กวัยเรียนกันเถอะ คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกำลังจะเข้าโรงเรียน มาดูกันว่า ...

การดูแลลูกในวัยเรียน ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง ถ้าเด็กเจ็บป่วยไม่สบาย จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เสียเวลาในการเรียน ...

บ้านกับโรงเรียน ประตูสู่ความสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการ เรียนของเด็ก ...

  พัฒนาการของเด็กในวัยเรียน พัฒนาการปกติทางด้านการเคลื่อนไหว และสติปัญญา การทรงตัวและการเคลื่อนไหวทรงตัวได้ดี ขี่จักรยาน 2 ล้อได้ ...

0
Shares