นำเสนอสาระน่ารู้ บทความดีๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในวัยเรียน เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ลูกๆ เริ่มเข้าสู่สังคมภายนอก ลูกๆ ของเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว ให้เข้ากับสังคมภายนอกที่อาจจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่อย่างมาก จะต้องออกไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ อย่างโรงเรียน มีทั้งครูและเพื่อนๆ ที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการของลูก และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะแก้ไขและส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงสดใส

ฝึกลูกอย่างไรให้ใช้เงินเป็น คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยปวดหัวกันมาแล้วเวลาโดนลูกๆ วัยรุ่นรบเร้าให้ซื้อของแบรนเนมหรูๆ ราคาแพงให้ ...

เชื่อหรือไม่..สีและดนตรีช่วยในการเรียนรู้ของลูกได้ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่า สีที่เป็นกลางและเป็นธรรมชาติ จะช่วยสร้างสมาธิ ...

โฆษณาหลอกเด็ก..เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้โฆษณารุกคืบ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้น ...

วิธีการแก้ปัญหา ลูกชอบนั่งหลับเวลาเรียนหนังสือ สมบัตินักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ...

บ้านกับโรงเรียน ประตูสู่ความสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการ เรียนของเด็ก ...

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน เด็กที่เก่งและฉลาด ไม่ใช่เด็กที่เรียนอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเด็กที่มีการเรียน เล่น และพักผ่อน ...

ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุลครบทุกด้าน พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก ควรเข้าใจขั้นตอน พัฒนาการของเด็กวัยเรียน ซึ่งเน้นด้าน การเรียนรู้ เหตุผล ...

มาเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี สำหรับเด็กวัยเรียนกันเถอะ คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกำลังจะเข้าโรงเรียน มาดูกันว่า ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares