Main Menu

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน

ออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อน

เด็กที่เก่งและฉลาด ไม่ใช่เด็กที่เรียนอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเด็กที่มีการเรียน เล่น และพักผ่อน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เรามาดูกันว่า ควรจะเลี้ยงดูอย่างไร และมีสิ่งใดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้าง 

กำลังกายและเล่นกีฬา

เพื่อให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใสและคล่องแคล่ว ควรให้ลูกได้ ออกกำลังกาย โดยการวิ่งเล่น กระโดด เล่นกีฬาที่เหมาะสม ตามเพศและวัย ในที่ที่ปลอดภัย รวมวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง

วัยประถมศึกษา เป็นช่วงที่ร่างกายมีความพร้อม สำหรับฝึกหัด ความสามารถ เชิงกีฬา ได้แก่ การวิ่งเร็ว การกระโดดไกล การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ ส่วนช่วง ปลายอายุ 11-12 ปี เริ่มฝึกกีฬา ที่ต้องการความแม่นยำ และท้าทายความ สามารถมากขึ้น เช่น ปิงปอง บาสเกตบอล ตะกร้อฟุตบอล เป็นต้น

พ่อแม่ และครูควรจะปลูกฝังการรักกีฬาและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ความ สนุกสนาน การรู้จักเข้ากับคนอื่น การเคารพกติกามารยาท และน้ำใจนักกีฬา มากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะการคัดเลือกผู้ชนะ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่นหักโหมเกินกำลังของเด็ก หรือทะเลาะวิวาททำร้ายกัน

ชุมชนทุกแห่ง จะต้องจัดสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้วิ่งเล่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจตามสมควร โดยจัดทำขึ้นใหม่ หรือใช้ที่ที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น โรงเรียน วัด สวนสุขภาพ และสวนสาธารณะเป็นต้น

เพื่อเรียนรู้เสริมพัฒนาการและผ่อนคลาย

การเล่นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตลูกวัยเรียน ทั้งการเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม เช่น ตั้งเตกระโดดเชือก รีรีข้าวสาร ทายอะไรเอ่ย และการเล่นของเล่น ทั้งที่ ประดิษฐ์ขึ้นเอง และซื้อหามา ช่วยให้ลูกเรียนรู้ จากการกระทำ รู้คิด รู้จักแก้ ปัญหา และมีความเพลิดเพลิน พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสเล่น อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

การเล่นกีฬาในร่ม เกมกระดาน เช่น หมากรุก เกมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และอ่านหนังสือ ล้วนแล้วแต่เป็นการผ่อนคลายความเครียด และให้ประโยชน์ต่อเด็กวัยเรียนแต่ควรจัดเวลาให้พอเหมาะไม่หมกมุ่นจนทำ ให้เสียการเรียนและสุขภาพ

ข้อควรระวัง

  •  ห้ามเล่นไม้ขีดไฟ ของมีคม สารพิษ สัตว์มีพิษ และปลั๊กไฟ
  •  การเล่นโลดโผนรุนแรง
  •  การเลียนแบบที่ไม่ดี เช่น เล่นอาวุธ เล่นผิดเพศ
  •  สถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ที่สูง ถนน ใกล้น้ำ ใกล้สายไฟฟ้า
  •  ควรให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
  •  ของเล่นที่มีพิษมีภัย เช่น สีสดใสอาจมีสารพิษหรือตะกั่วการหมกมุ่นกับ การเล่นเกมกด วิดีโอเกม จะบั่นทอนสุขภาพ และชักนำให้เด็กมีนิสัยติด การพนันด้วย

พักผ่อนนอนหลับ

เด็กที่พักผ่อนนอนหลับไม่พอจะโตช้า หงุดหงิดง่าย สมองไม่ปลอดโปร่ง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นควรให้ลูกวัย 6-12 ปี ได้นอนหลับพักผ่อนวันละ 10 ชั่วโมง ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ไม่อับชื้น และแออัด แม้ลูกวัยเรียนจะไม่ต้องการ นอน กลางวันเหมือนวัยแรกเริ่ม แต่ควรมีช่วงพักผ่อน สลับกับการเรียน และการออกกำลัง บ้างประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต