Menu PSTIP

ลูกปัสสาวะรดที่นอน..จะแก้ไขอย่างไร

ลูกปัสสาวะรดที่นอน..จะแก้ไขอย่างไร

ลูกปัสสาวะรดที่นอน..จะแก้ไขอย่างไร

ลูกปัสสาวะรดที่นอน..จะแก้ไขอย่างไรลูกของคุณยังปัสสาวะรดที่นอนอยู่หรือเปล่าคะ ทั้งๆ ที่อายุก็เกิน 4 ขวบไปมากแล้วน่าจะควบคุมการขับถ่ายได้แล้ว แต่ถ้าลูกของคุณยังปัสสาวะรดที่นอนอยู่อีก ถือเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วค่ะ 

ถ้าลูกของคุณยังมีอาการดังที่กล่าวมา ทั้งที่อายุเกิน 4 ขวบไปแล้ว นั่นแสดงว่าลูกของคุณอาจมีความผิดปกติของอวัยวะขับถ่าย หรือไม่ก็มีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลจนปัสสาวะรดที่นอน

หากลูกของคุณไม่ได้มีการเจ็บป่วยทางกายที่ทำให้กลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ปัญหาการปัสสาวะรดที่นอนของเขาก็น่าจะมีสาเหตุมาจากด้านจิตใจ เช่น การมีน้องใหม่แล้วพ่อแม่ให้ความสนใจน้องมากกว่า หรือเริ่มไปโรงเรียน ต้องอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าทำให้เครียด หรือการต้องจากพี่เลี้ยง จากคนที่คุ้นเคยด้วยความจำเป็นบางอย่าง เป็นต้น

วิธีแก้ไขพ่อแม่ไม่ควรดุว่า เฆี่ยนตี หรือทำโทษ เพราะจะยิ่งไปเพิ่มความกดดันให้กับลูก ควรแก้ปัญหาที่สาเหตุ สังเกตว่าลูกเครียดเพราะอะไร แล้วแก้ไขที่จุดนั้น พ่อแม่ต้องแสดงออกว่ารักและห่วงใยลูกอยู่เสมอ จะช่วยให้ลูกมั่นใจ ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาตามลำพัง

นอกจากนี้ ควรฝึกนิสัยการขับถ่ายของลูกให้เป็นเวลา เช่น ให้ปัสสาวะก่อนเข้านอน หรือปลุกให้ลุกขึ้นมาปัสสาวะในเวลาที่ลูกมักจะปัสสาวะรดที่นอน เป็นต้น และเมื่อลูกเลิกปัสสาวะรดที่นอนได้ พ่อแม่ควรแสดงความชื่นชมยินดีว่าลูกเป็นคนเก่ง ลูกจะได้มีกำลังใจที่จะฝึกควบคุมการขับถ่ายของตัวเองต่อไปค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต