Menu PSTIP

การดูแลลูกในวัยเรียน ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง

การดูแลลูกในวัยเรียน ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง

การดูแลลูกในวัยเรียน ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง

การดูแลลูกในวัยเรียน ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องถ้าเด็กเจ็บป่วยไม่สบาย จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เสียเวลาในการเรียน หากได้รับการรักษาไม่ถูกวิธี หรือช้าไปอาจทำให้พิการ หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นพ่อแม่ และผู้ปกครอง ต้องดูแลความเป็นอยู่ของลูกเสมอ หากสังเกตพบ อาการผิดปกติ เช่น ตัวร้อน เป็นไข้ อุจจาระร่วง หวัด ไอ อาเจียน จะได้ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น และ ปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะมีอาการรุนแรง 

การดูแลโดยทั่วไป มีดังนี้

  • คอยดูแลและสอนลูกให้รู้จัก ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีดบาด ตกบันได การเล่นของแหลม ของมีคม ไม้ขีดไฟ ปืน ระเบิด ตลอดจนป้องกันอันตรายจากน้ำร้อน ยาและสารเคมีต่าง ๆ ในบ้านหรือไร่นา
  •  รู้จักระวังตัวจากคนร้าย สิ่งเสพติด และป้องกันอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน
  •  ถ้าพบว่าลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น ชัก หายใจหอบ ตามองเห็นไม่ชัด หูไม่ได้ ยิน พูดไม่ชัด เดินเซซึม จะต้องรีบพาไปหาหมอ
  •  ถ้าพบว่า ลูกเริ่มมีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากเดิม หรือเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียว กัน เช่น มีอาการเหม่อซึม ไม่เล่นหัว ก้าวร้าว หงอยเศร้า ทำลายตนเอง หรือผู้อื่น หรือทำอะไรแปลก ๆ ซ้ำ ๆกันตลอดเวลา เช่น บิดผ้า แกว่งเท้า ถอนผม ฯลฯ ควรรีบพาไปหาหมอ
  •  ทางบ้าน และโรงเรียน ควรจัดสภาพแวดล้อม เวลา และโอกาสให้เด็กปฏิบัติ ตามสุขลักษณะ รักษาความสะอาด เช่นแปรงฟัน ล้างมือ หลังใช้ส้วม และก่อนกิน อาหาร ฝึกให้เด็กรู้จัก ดูแลสุขภาพ ของตนเอง
  •  ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ควรมียาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือ สำหรับปฐม พยาบาล เช่น ยาใส่แผลสด ผ้าพันแผล

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต