วัยเตาะแตะ (2-3 ปี)

นำเสนอสาระน่ารู้ บทความดีๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อยในวัยเตาะแตะ ลูกน้อยในวัย 2-3 ปี เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างชาญฉลาด และมีสติ พร้อมที่จะแก้ไขและส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่าเริงสดใส ทาง Pstip หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้ต่างๆ ในหมวดนี้จะสามารถเป็นแนวทางที่ดี สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนใหม่นำไปปฏิบัติเพื่อลูกน้อยที่คุณรักได้อีกทางหนึ่งค่ะ  การฝึกนิสัยการกิน เคล็ดลับในการฝึกให้เด็กมีนิสัยการกินอาหารที่ดี ควรจัดเวลาการกินอาหารให้แน่นอน อย่าให้ตรงกับเวลาที่เด็กง่วงนอน ...

การฝึกการขับถ่าย เมื่อแรกเกิด ทารกจะขับถ่ายไม่เป็นเวลา ต่อมาจำนวนครั้งที่ถ่าย ลดลงในระยะที่เด็กตื่น เด็กจะรู้จักอดกลั้น ...

  พัฒนาการเดินของเด็ก การเดิน 2 ขา หลังตั้งตรงนั้น เป็นเอกลักษณ์ของมนุษยชาติ การเดินนั้นมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่อายุ 4-5 เดือน ...

  การดูแลความปลอดภัย วัยเตาะแตะ เป็นวัยที่เริ่มเดินได้ เด็กจะสนุกกับการเดิน เล่นซน สิ่งที่ควรระมัดระวังมีดังนี้ การพลัดตกหกล้ม ตกเตียง ...

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัย 1-3 ปี เด็กในวัยนี้ สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การค้นหา ...

พัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ปี และพัฒนาการที่สงสัยว่าผิดปกติ วัยนี้เป็นวัยล้มลุก ชอบอิสระ เช่น เดินได้เอง พ่อแม่ย่อมภูมิใจที่ลูกเติบโตเดินได้เอง ...

พัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปีและพัฒนาการที่ควรสงสัยว่าผิดปกติ ลูกวัยนี้เป็นวัยที่ย่างเข้าสู่วัยก่อนเรียน เป็นช่วงที่การเจริญเติบโตทางร่างกาย ...

0
Shares