Menu PSTIP

5 วิธีสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อความคิดสร้างสรรค์

5 วิธีสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อความคิดสร้างสรรค์

5 วิธีสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อความคิดสร้างสรรค์

5 วิธีสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อความคิดสร้างสรรค์แล้วจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้อย่างไรล่ะ ง่ายๆ ด้วย 5 วิธีต่อไปนี้ค่ะ

1. จัดมุมเรียนรู้ในบ้าน การจัดสถานที่ในบ้านที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างเช่น มุมหนังสือ มุมทรายและน้ำ มุมของเล่น ฯลฯ การเตรียมพื้นที่และของเล่นเหล่านี้ไว้ให้ลูกจะทำให้ลูกรู้สึกว่ามีพื้นที่ส่วนตัว และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ทันทีที่ต้องการ ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกมาได้ทันที

2. พาลูกออกนอกบ้าน แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านที่เอื้อต่อการเรียนรู้ก็ยังต้องพาลูกออกไปชื่นชมกับบรรยากาศภายนอกบ้านบ้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น บ้านญาติ หรือที่ทำงานของพ่อแม่เอง เพราะนอกจากลูกจะได้พบสิ่งใหม่ๆ แล้ว ลูกจะได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องปรับตัวและปรับการเล่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเป็นนักสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

3. ใกล้ชิดธรรมชาติ แม้ว่าการเลี้ยงลูกในเมืองใหญ่เด็กๆ จะได้อยู่ในห้องแอร์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรจัดสภาพแวดล้อมให้ลูกได้สัมผัสธรรมชาติมากพอสมควร เพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวเวลาไปเข้าโรงเรียนหรือร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในทุกสถานการณ์ได้แบบไม่มีปัญหา เมื่อลูกไม่ต้องมาปรับสภาพตัวเองใหม่ก็จะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ทันที

4. สะอาดและสงบ สภาพแวดล้อมขณะดูแลและเลี้ยงดูลูกต้องมีความสะอาดเงียบสงบ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เพราะจะทำให้ลูกมีสมาธิมากพอที่จะคิดหรือทำงานสร้างสรรค์

5. บรรยากาศในครอบครัว ควรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกโดยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดเอาใจใส่ ลูกอยู่แล้วสบายใจ ไว้วางใจ และรู้สึกปลอดภัย เมื่อลูกไม่มีความเครียด ไม่มีความคับข้องหรือไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับผลักดันมากไป ความคิดสร้างสรรค์ของลูกย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

ท้ายที่สุด นอกจากคุณพ่อคุณแม่จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกให้เอื้อต่อการกระตุ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของลูกแล้ว ก็อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด เป็นกุญแจสำคัญให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรให้เสรีภาพแก่ลูกอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสาร Modern Mom เรื่องโดย : ชุติมา ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต