Menu PSTIP

เมื่อลูกรักท้องเสีย

เมื่อลูกรักท้องเสีย

เมื่อลูกรักท้องเสีย

เมื่อลูกรักท้องเสีย


โรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กเล็ก ถ้าถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ถ่ายเป็นน้ำหรือมูกปนเลือดแม้เพียงวันละ 1 ครั้ง ซึ่งเด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงนี้หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ได้ บางครั้งอาจทำให้ช็อกหมดสติและถึงแก่ความตายได้ ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นควรดูแลรักษาขั้นต้นด้วยการทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ให้สารน้ำหรืออาหารเหลวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สารละลายเกลือแร่ หรือโออาร์เอส ทุกครั้งที่ถ่ายเหลว

  •  เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ควรดื่ม 50-100 ซีซี (1/4 - ครึ่งแก้ว)
  •  เด็กอายุ 2-10 ปี ดื่ม 100-200 ซีซี (ครึ่งแก้วถึง 1 แก้ว)
  •  อาหารเหลวที่ทำได้เองที่บ้าน เช่น น้ำข้าว (ใส่เกลือ 2 หยิบมือ) น้ำแกงจืด โจ๊ก น้ำผลไม้หรืออาจเตรียมสารละลายเกลือและน้ำตาล โดยผสมเกลือครึ่งช้อนชา น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ ในน้ำต้มสุก 750 ซีซี (ในขวดน้ำปลากลม)


2. ไม่ต้องงดอาหารในระหว่างท้องร่วงในเด็กที่ยังกินนมแม่ให้กินนมแม่ต่อไปโดยไม่ต้องหยุดในรายที่กินนมผสมให้กินน้อยลงกว่าเมครึ่งหนึ่งสลับกัน กินสารละลายน้ำตาลเกลือแร่

3. ไปพบแพทย์ ถ้าลูกมีอาการดังต่อไปนี้

  •  กระหายน้ำ อ่อนเพลีย ตาลึกโหล
  •  มีไข้ หรือถ่ายเป็นมูกเลือด
  •  กินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้
  •  อาเจียนบ่อย
  •  ยังคงถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก

ถ้าหากเด็กมีอาการดังที่กล่าวมาแล้วและรักษาไม่หายซักที ควรนำตัวส่งโรรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยจะดีที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต