ดูโทรทัศน์มากสาเหตุเด็กก้าวร้าว

ดูโทรทัศน์มากสาเหตุเด็กก้าวร้าว

เดี๋ยวนี้สื่อโทรทัศน์นับว่ามีผลต่อพฤติกรรมของคนเราอย่างมาก โดยเฉพาะกับเด็กวัย 3 ขวบแล้ว มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้เป็นเด็กก้าวร้าว วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาฝากกันค่ะ

ในสหรัฐมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กกับการรับสื่อ พบว่าหากให้เด็กอายุ 3 ขวบดูโทรทัศน์มากเท่าไร ก็อาจจะทำให้เด็กเสี่ยงเป็นคนก้าวร้าวมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเพียงการเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยที่เด็กไม่ได้ดูก็ตาม

อีกทั้งมีการศึกษากับสตรี 3,128 คน
ใน 20 เมืองที่มีลูกช่วงปี 2541-2543 ระดับการศึกษาหลากหลายแต่ 1 ใน 3 เรียนไม่จบระดับมัธยมศึกษา สตรี 2 ใน 3 เผยว่าให้ลูกวัย 3 ขวบดูโทรทัศน์วันละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 3 ชั่วโมง สตรีส่วนใหญ่เปิดโทรทัศน์วันละ 5 ชั่วโมง และเมื่อนำปัจจัยที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรง มีมารดาเป็นโรคซึมเศร้า มาคำนวณร่วมด้วยพบว่า การดูโทรทัศน์และจำนวนชั่วโมงที่เปิดโทรทัศน์มีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก เช่น ชอบตีคนอื่น อารมณ์ร้าย ไม่เชื่อฟัง ส่งเสียงกรีดร้องบ่อยๆ เป็นต้น

นอกจากนั้น ถ้าเด็กต้องเห็นภาพความรุนแรงจากโทรทัศน์ และใช้เวลานั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์มากเท่าไรก็เท่ากับว่าเด็กมีเวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นน้อยลงไป ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านในช่วงที่เปิดโทรทัศน์ ที่สำคัญไม่ควรให้เด็กดูโทรทัศน์เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรให้ดูโทรทัศน์เลย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการดูโทรทัศน์จะมีผลทำให้เด็กก้าวร้าว แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากเด็กได้รับการปลูกฝังนิสัย และพฤติกรรมที่ดีอยู่เสมอ การรับสื่อต่างๆ ก็คงไม่มีผลต่อพฤติกรรมใดๆ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง

 

0
Shares