Menu PSTIP

พระแม่มารีแม่พระของคนทั้งโลก

พระแม่มารีแม่พระของคนทั้งโลก
พระแม่มารีแม่พระของคนทั้งโลก

พระแม่มารีแม่พระของคนทั้งโลก

เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันแม่กันอีกแล้ว วันแม่ทีไรลูกๆ จะต้องทำตัวน่ารักเป็นพิเศษแบบสุดๆ ให้คุณแม่ เพื่ออ้อนเอานู่นเอานี่ แต่รู้ไหมคะว่า คุณแม่ทำตัวน่ารักกับเราโดยที่ท่านไม่หวังอะไรจากเราเลย วันนี้เจ้มีประวัติของคุณแม่เหล่าคริสต์ศาสนิกชนมาให้อ่านกันค่ะ

ท่านนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา เป็นบิดาและมารดาของพระนางมารีอา เดิมไม่มีบุตร เนื่องจากนักบุญอันนาเป็นหมัน ท่านทั้งสองภาวนาต่อพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงฟังคำภาวนาของท่านทั้งสอง จึงได้ให้นักบุญอันนาบังเกิดบุตรี ชื่อว่ามารีอาพระนางมารีอาถวายตัวแด่พระเป็นเจ้า โดยตั้งใจจะถือพรหมจรรย์เมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้องแต่งงานกับชายคนหนึ่งเพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์ พระนางมารีอาได้หมั้นกับนักบุญยอเซฟ ซึ่งเป็นเวลาที่เทวดาคาเบรียลมาแจ้งแก่พระนางว่าจะตั้งครรภ์ เมื่อนักบุญยอเซฟทราบท่านก็ไม่เข้าใจ และคิดจะถอนหมั้นเงียบๆ เพราะท่านเป็นคนชอบธรรมะ แต่เทวดาได้มาแจ้งแก่ท่านในฝันว่า ให้รับพระนางมารีอาไว้เป็นภรรยาเพราะบุตรที่เกิดมาคือองค์พระมหาไถ่ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไปโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระจิต

คัมภีร์ภาคพันธะสัญญาใหม่เริ่มกล่าวถึงนางด้วยเหตุการณ์แม่พระรับสารจากการที่ทูตสวรรค์คาเบรียลมาปรากฏกายต่อหน้านาง แล้วแจ้งว่าพระเจ้าทรงเลือกนางให้เป็นมารดาของพระเยซู ในยุคแรกยังระบุว่าบิดามารดาของนางเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุชื่อนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา

คัมภีร์ไบเบิลบันทึกถึงบทบาทของนางในชีวิตของพระเยซูตั้งแต่การตั้งครรภ์พระองค์จนถึงพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ และยังกล่าวว่าหลังจากมรณกรรมนางได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณด้วย

ชาวโรมันคาทอลิก, ออร์ทอดอกซ์, ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์, แองกลิคันและลูเทอแรนเชื่อว่า มารีในฐานะที่เป็นมารดาของพระเยซูย่อมถือว่าเป็นพระมารดาพระเจ้าด้วย ซึ่งแปลว่าผู้ให้กำเนิดพระเจ้า พระแม่มารีเป็นที่เคารพบูชาในคริสต์ศาสนาซึ่งนางได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรมของคริสเตียนมากมาย

คริสต์ศาสนานิกายต่างๆ จะมีความเชื่อและหลักปฏิบัติที่แสดงถึงความเลื่อมใสต่อพระแม่มารีแตกต่างกันไป คริสตจักรโรมันคาทอลิกมีหลักความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่มารีโดยเฉพาะ เชื่อว่านางเป็นราชินีแห่งสวรรค์และมารดาแห่งคริสตจักร แต่ชาวโปรเตสแตนต์ส่วนมาไม่ยอมรับความเชื่อเหล่านี้ ทั้งเห็นว่านางมีบทบาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในคริสต์ศาสนา

คำว่า "แม่พระ" เป็นคำที่ยกย่องพระนางมารีอาตั้งแต่สมัยศตวรรษแรกๆ บรรดาคริสตชนถึงกับถวายพระนามว่า "พระมารดาพระเจ้า" (Mater Dei) นักเทววิทยาได้อธิบาย และอ้างข้อความในพระคัมภีร์สนับสนุนข้อความนี้ และข้อความเชื่ออื่นๆ อีกหลายประการเกี่ยวกับพระนางมารีอา เช่น "แม่พระเป็นผู้ปฏิสนธินิรมล" หมายถึง พระนางมารีอาบังเกิดมาในโลกโดยปราศจากบาปกำเนิดได้รับการยกเว้นจากพระเป็นเจ้า มิให้ต้องแปดเปื้อนด้วยบาปความผิดพลาดที่ตกทอดมาจากอาดัมและเอวาแต่คริสตชนมีความศรัทธาภักดีต่อแม่พระก็เนื่องจากชีวิตและฤทธิ์กุศล ความดีงามต่างๆ ในชีวิตของพระนางเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราในการดำเนินชีวิตคริสตชนฤทธิ์กุศลที่สำคัญในชีวิตแม่พระคือ ความบริสุทธิ์ หมายถึง พระนางมารีอาบังเกิดมาไม่มีบาปกำเนิด และยังดำเนินชีวิตถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าอย่างครบถ้วน ไม่กระทำบาป อีกทั้งได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าตั้งแต่ยังเด็ก โดยตั้งใจว่าจะถือพรหมจรรย์ แต่พระเป็นเจ้าก็ทรงมีแผนการโดยการใช้ให้เทวดาคาเบรียลมาแจ้งแก่แม่พระว่า พระนางจะตั้งครรภ์และกำเนิดบุตรชายและให้ตั้งชื่อว่า "เยซู" พระนางมารีอาถามว่า เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะพระนางยังเป็นพรหมจารีย์อยู่ เทวดาตอบว่าการตั้งครรภ์นั้นมิได้เกิดตามธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนัง แต่เกิดจากฤทธิ์อำนาจของพระจิต เด็กที่เกิดมาจะเป็นพระผู้ไถ่โลก พระนางมารีจึงตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน" ก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์บรรดาสานุศิษย์ต่างกลัวและหนีไปหมด แต่พระแม่กลับยืนอยู่ข้างกางเขนกับนักบุญยอห์น ณ ที่นั่น พระเยซูเจ้ามองลงมาจากกางเขน แล้วตรัสว่า"สตรีเอ๋ย นี่น่ะ ลูกของท่าน" และตรัสแก่ศิษย์นั้นว่า "นี่น่ะ แม่ของเจ้า"

เห็นไหมคะ ว่าแม่ไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนจริงๆ รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมทำดีกับพ่อแม่ของเรานะคะ เพราะเราไม่รู้ว่าท่านจะจากเราไปเมื่อไหร่ เรื่องที่เลวร้ายที่สุดก็คือ การที่เรามาสำนึกได้ตอนที่ท่านจากไปแล้วนั่นแหละค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Spicy ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต