Menu PSTIP

ปลาหมูอารีย์

ปลาหมูอารีย์

ปลาหมูอารีย์

ปลาหมูอารีย์

ชื่อสามัญ ปลาหมูอารีย์ Dwarf botia

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหมูอารีย์ Yasuhikotakia sidthimunki (Klausewitz, 1959)

ลักษณะทั่วไปของปลาหมูอารีย์

รูปร่างลักษณะแบบปลาหมู แต่ลำตัวเรียวยาวกว่าเล็กน้อย มีลักษณะของสีสันที่เด่นชัด คือ พื้นเป็นสีเหลืองสด มีแถบดำพาดกลางหลัง กลางลำตัว และบั้งสีดำพาดลงมาจากสันหลังถึงด้านท้อง ครีบมีสีดำบนพื้นสีจาง ขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดที่เคยพบ คือ 10 เซนติเมตร ครีบหลังประกอบด้วยก้านครีบไม่แตกแขนง 2 ก้าน และก้านครีบแตกแขนง 7-9 ก้าน ครีบก้นประกอบด้วยก้านครีบไม่แตกแขนง 2 ก้าน และก้านครีบแตกแขนง 5-7 ก้าน ครีบหูประกอบด้วยก้านครีบไม่แตกแขนง 1 ก้าน และก้านครีบแตกแขนง 8 ก้าน ครีบหางประกอบด้วยก้านครีบไม่แตกแขนง 4 ก้าน และก้านครีบแตกแขนง 19 ก้าน ไม่มีก้านครีบแข็ง จะงอยปากค่อนข้างเรียว มีหนวด 3 คู่ อยู่ที่มุมปาก ในธรรมชาติอาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องนา หาดน้ำตื้น ซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว จัดเป็นปลาประเภทปลากินเนื้อ

การแพร่กระจาย

ปลาหมูอารีย์เคยพบชุกชุมในแม่น้ำแม่กลอง แควน้อย ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีลงมาถึงราชบุรี บึงบ่อระเพ็ด จ. นครสวรรค์ และลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง ณ เมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และลำธารในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ แม่น้ำว้า อำเภทเวียงสา จังหวัดน่าน และที่อำเภอ แม่จริม จังหวัดน่าน เคยพบในแม่น้ำพอง จังหวัดข่อนแก่นเพียงครั้งเดียว

การเพาะพันธุ์ปลาหมูอารีย์

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ปลาหมูอารีย์ ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 10 ตารางเมตร ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร ในอัตรา 100 ตัวต่อตารางเมตร โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ให้น้ำไหลผ่านในอัตรา 10 % ของปริมาตรน้ำในบ่อต่อวัน ให้อาหารผงสำเร็จรูปชนิดผงโปรตีนไม่ต่ำกว่า 40% เสริมด้วยอาหารมีชีวิต เช่น ปลวก ไรแดง และหนอนแดง ให้รวมกันในอัตรา 10% ของน้ำหนักตัวต่อวัน

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จากการสังเกตลักษณะภายนอก พบว่าในปลาเพศผู้มีลักษณะลำตัวเรียวยาวได้สัดส่วนกว่าตัวเมียเมื่อรีดบริเวณช่วงท้องมีน้ำเชื้อสีขาวขุ่นไหลออกมา ในปลาเพศเมียในช่วงที่มีความสมบูรณ์เพศพบว่าส่วนท้องอูมเป่ง นิ่ม ผนังท้องบาง และช่องเพศขยายมีสีแดงเรื่อ ๆ

การเพาะพันธุ์ปลาหมูอารีย์โดยการใช้ฮอร์โมน

การเพาะพันธุ์ปลาหมูอารีย์โดยการฉีดกระตุ้นให้แม่ปลาว่างไข่ ฮอร์โมนที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate ในปลาเพศเมียใช้ในอัตราความเข้มข้น 10-30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone 5-10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อฐานครีบหลัง โดยการฉีดเพียงครั้งเดียว และในเพศผู้ใช้ในอัตราความเข้มข้น10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone 5-10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปล่อยให้ผสมพันธุ์วางไข่กันเองในบ่อเพาะ โดยใช้สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1 ต่อ 1 หลังจากการฉีดฮอร์โมน 14-15 ชั่วโมง แม่ปลามีการผสมพันธุ์วางไข่ ไข่ปลาหมูอารีย์เป็นไข่แบบครึ่งลอยครึ่งจม เมื่อพบว่าพ่อแม่ปลาผสมพันธุ์ว่างไข่เสร็จสิ้น จึงรวบรวมไข่ไปฟักในบ่อเพาะฟัก ไข่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.37-0.46 มิลลิเมตร ไข่ฟักออกเป็นตัวใช้เวลาประมาณ 12-13 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ำ 26-28 องศาเซลเซียส

การอนุบาล เมื่อลูกปลาฟักออกเป็นตัวแล้ว มีความยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ควรอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์ และเสริมด้วยลูกไรแดงขนาดเล็ก อายุ 7 วัน สามารถฝึกให้ลูกปลากินอาหารผงสำเร็จรูป โดยในระยะแรกควรให้ร่วมกับลูกไรแดง ในช่วงนี้ พบว่าลูกปลามีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร การให้อาหารให้วันละ 3-4 ครั้ง อัตราการปล่อยอนุบาลอยู่ประมาณ 500-1,000 ตัวต่อตารางเมตร การเปลี่ยนถ่ายน้ำโดยถ่ายน้ำ 1 ใน 3 ของบ่อทุกวัน เมื่ออนุบาลจนลูกปลามีอายุ 50 วัน พบว่าลูกปลามีความยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร อัตราการรอดตายประมาณ 90% ในบ่ออนุบาลลูกปลาควรใส่ที่หลบซ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปลาตื่นตกใจ

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต