Menu PSTIP

ปลาบาร์บทอง

ปลาบาร์บทอง

ปลาบาร์บทอง

ปลาบาร์บทอง

ชื่อสามัญ ปลาบาร์บทอง Golden barb

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาบาร์บทอง Puntius sachsii (Ahl, 1923)

ลักษณะทั่วไปของปลาบาร์บทองปลาบาร์บทองเป็นปลาในวงศ์เดียวกับปลาตะเพียน คล้ายกับปลา โรซีบาร์บ มีขนาดประมาณ 5-7 ซม. รูปร่างค่อนข้างกลมป้อม ส่วนหางคอดเรียว มีครีบ 7 ครีบ สีสันของลำตัวเป็นสีเหลืองทอง มีแถบจุดประสีเขียวเข้มตามความยาวของลำตัว ซึ่งในบางตัวเห็นได้ไม่ชัดเจน และที่ใกล้โคนหางมีจุดสีเข้ม ครีบ และหางมีสีแดง ในตัวที่โตเต็มที่แล้วบางครั้งจุดประตามตัวเลือนรางจนมองแทบไม่เห็น ความแตกต่างทางเพศ สังเกตได้โดย ในตัวเมียสีสันของลำตัวจางกว่าตัวผู้เล็กน้อย และลำตัวกลมป้อม หนากว่า ส่วนตัวผู้มีสีสันที่เข้มสดกว่า และลำตัวเรียวยาวกว่าตัวเมียเล็กน้อย ปลาบาร์บทองเป็นปลาที่มีอุปนิสัย รักสงบ ไม่ก้าวร้าว ชอบว่ายน้ำไปมา ในธรรมชาติเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกประเภท ทั้งอาหารสดที่มีชีวิต หรืออาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดเล็ก

ถิ่นกำเนิด ปลาบาร์บทองมีถิ่นกำเนิดในประเทศ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

การเพาะพันธุ์ปลาบาร์บทอง

ปลาบาร์บทองเป็นปลาที่สืบพันธุ์โดยการวางไข่ สามารถเพาะพันธุ์ได้ง่าย ก่อนเพาะพันธุ์ควรบำรุงพ่อแม่ด้วยอาหารที่มีชีวิต เช่น ลูกน้ำ หรือหนอนแดง สักระยะหนึ่งจนพ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์เต็มที่พ่อแม่พันธุ์ควรเลี้ยงแบบแยกเพศ ไข่ปลาบาร์บทองเป็นไข่ประเภทเกาะติด จึงควรมีวัสดุให้ไข่ติดในบ่อเพาะ หรือตู้ที่ใช้เพาะ เช่น พรรณไม้น้ำ สาหร่ายเทียม น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำเก่าที่สะอาด ภายในบ่อหรือตู้ที่เพาะพันธุ์ควรเลือกตั้งอยู่ในที่เงียบสงบ ไม่มีคนรบกวน ควรมีระบบลม และระบบฝนเทียม เพื่อเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ การปล่อยปลาลงเพาะควรทำในตอนหัวค่ำ ถ้าพ่อแม่ปลามีความพร้อม แม่ปลามักวางไข่ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อปลาวางไข่แล้ว ควรแยกพ่อแม่ปลาออกทันที ไข่ปลาใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2-3 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ เมื่อตัวอ่อนเริ่มว่ายน้ำได้ จึงควรเริ่มให้ลูกไรขนาดเล็กเป็นอาหาร ลูกปลาส่วนใหญ่มีความแข็งแรง และเติบโตได้เร็วพอควร ปลาบาร์บทองที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ควรเป็นปลาที่มีอายุในราว 1 ปี

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต