ปลาซิวข้างขวาน

ปลาซิวข้างขวาน

ปลาซิวข้างขวาน

ชื่อสามัญ ปลาซิวข้างขวาน Harlequin rasbora, Red rasbora, Harlequin fish

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาซิวข้างขวาน Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904)

ลักษณะทั่วไปปลาซิวข้างขวาน

ปลาซิวข้างขวานเป็นปลาที่มีลำตัวแบนด้านข้าง และมีสีน้ำตาลอมเขียว แต่บริเวณกลางลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมแดง ลักษณะเด่นของปลาซิวชนิดนี้ คือ มีแถบสามเหลี่ยมสีดำคล้ายรูปขวาน ตอนกลางตัวไปทางด้านหาง จึงได้รับการเรียกชื่อว่า "ปลาซิวข้างขวาน" สำหรับที่ครีบหางเป็นสีส้มหรือสีแดงอ่อนเพิ่มความสวยงามอีกด้วย ปลาซิวข้างขวานเป็นปลาขนาดเล็ก โตเต็มที่ยาวประมาณ 4 ซม. ปลาซิวข้างขวานชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และไม่ทำร้ายกัน เป็นปลาที่ว่องไวปราดเปรียว ปลาซิวข้างขวานเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ในแหล่งน้ำธรรมชาติลูกปลาซิวข้างขวานกินแพลงตอน และไรน้ำเป็นอาหาร

การแพร่กระจาย ปลาซิวข้างขวาน

ถิ่นที่อยู่อาศัย พบเฉพาะในป่าพรุโต๊ะแดงเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบใน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ สุมาตรา

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต0
Shares