ผักและผลไม้

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผักและผลไม้ ทั้งที่อยู่รอบๆตัวเราและผัก ผลไม้หายาก มีทั้งผักและผลไม้ของไทยและของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รวบรวมเกี่ยวกับชื่อเรียกของผัก ผลไม้ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักและผลไม้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ สรรพคุณของผักและผลไม้ในด้านต่างๆ ลักษณะของผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้คุณผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้มากขึ้น เพราะผัก ผลไม้บางอย่างไม่ได้มีดีแค่ทานอร่อยเท่านั้น แต่อาจมีสรรพคุณด้านรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกด้วยเสาวรส สรรพคุณและประโยชน์

เสาวรส สรรพคุณและประโยชน์ เสาวรส ชื่อสามัญ Passion Fruit, Jamaica honey-suckle, Yellow granadilla เสาวรส ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora edulis Sims จัดอยู่ในวงศ์กะทกรก (PASSIFLORACEAE) เสาวรส (กะทกรกฝรั่ง) ...
บัวบก สรรพคุณและประโยชน์

บัวบก สรรพคุณและประโยชน์ บัวบก ชื่อสามัญ Gotu kola บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) สมุนไพรบัวบก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ...
ลำไย สรรพคุณประโยชน์

ลำไย สรรพคุณและประโยชน์ ลําไย ชื่อสามัญ Longan (ลองแกน) (มักเขียนผิดเป็น “ลำใย“) ลําไย ชื่อวิทยาศาสร์ Dimocarpus longan Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Euphoria longan (Lour.) Steud.) ...
แตงไทย สรรพคุณและประโยชน์

แตงไทย สรรพคุณและประโยชน์ แตงไทย ชื่อสามัญ Muskmelon แตงไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) แตงไทย มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า แตงลาย, ...

0
Shares