ผักและผลไม้

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผักและผลไม้ ทั้งที่อยู่รอบๆตัวเราและผัก ผลไม้หายาก มีทั้งผักและผลไม้ของไทยและของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รวบรวมเกี่ยวกับชื่อเรียกของผัก ผลไม้ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักและผลไม้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ สรรพคุณของผักและผลไม้ในด้านต่างๆ ลักษณะของผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้คุณผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้มากขึ้น เพราะผัก ผลไม้บางอย่างไม่ได้มีดีแค่ทานอร่อยเท่านั้น แต่อาจมีสรรพคุณด้านรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกด้วยผักคะน้า สรรพคุณและประโยชน์

ผักคะน้า สรรพคุณและประโยชน์ ผักคะน้า ชื่อสามัญ Kai-Lan (Gai-Lan), Chinese broccoli, Chinese kale (ชาวจีนจะเรียกว่าผักชนิดนี้ว่า “ไก่หลันไช่“) ผักคะน้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea ...
ผักชีลาว สรรพคุณและประโยชน์

ผักชีลาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีลาว ชื่อสามัญ Dill (อ่านว่า ดิล) ผักชีลาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชีลาว ...
ผักชี สรรพคุณและประโยชน์

ผักชี สรรพคุณและประโยชน์ ผักชี ชื่อสามัญ Coriander ผักชี ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชี มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
ผักกาดขาว สรรพคุณและประโยชน์

ผักกาดขาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักกาดขาว ชื่อสามัญ Chinese Cabbage ผักกาดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica rapa L. (Brassica pekinensis var. cylindrica Tsen & S.H.Lee) (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis var. pekinensis ...
ผักบุ้ง สรรพคุณและประโยชน์

ผักบุ้ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักบุ้ง ชื่อสามัญ Swamp morning glory, Thai water convolvulus, Morning glory, Water spinach, Water morning glory, Swamp cabbage ผักบุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ipomoea ...
ผักชีฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์

ผักชีฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีฝรั่ง ชื่อสามัญ Culantro, Long coriander, Sawtooth coriander ผักชีฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Eryngium foetidum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ ...
ผักกวางตุ้ง สรรพคุณและประโยชน์

ผักกวางตุ้ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักกวางตุ้ง ชื่อสามัญ False pakchoi, Mock pakchoi (USA), Flowering white cabbage (UK), Pakchoi (FR) ผักกวางตุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica rapa L. (Brassica pekinensis var. laxa Tsen & S.H.Lee) ...

0
Shares