ผักและผลไม้

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผักและผลไม้ ทั้งที่อยู่รอบๆตัวเราและผัก ผลไม้หายาก มีทั้งผักและผลไม้ของไทยและของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รวบรวมเกี่ยวกับชื่อเรียกของผัก ผลไม้ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักและผลไม้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ สรรพคุณของผักและผลไม้ในด้านต่างๆ ลักษณะของผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้คุณผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้มากขึ้น เพราะผัก ผลไม้บางอย่างไม่ได้มีดีแค่ทานอร่อยเท่านั้น แต่อาจมีสรรพคุณด้านรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกด้วยถั่วงอก สรรพคุณและประโยชน์

ถั่วงอก สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วงอก มีชื่อสามัญว่า Bean sprouts ถั่วงอก คือ ต้นถั่วที่มีรากงอกมาจากเมล็ดถั่วดำ ถั่วเขียว ถั่วลันเตา และถั่วเหลือง ...
ถั่วฝักยาว สรรพคุณและประโยชน์

ถั่วฝักยาว สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วฝักยาว ชื่อสามัญ Yard long bean ถั่วฝักยาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata (L.) Walp. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Vigna sinensis (L.) Savi ex Hausskn., Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk., ...
ผักกระเฉด สรรพคุณและประโยชน์

ผักกระเฉด สรรพคุณและประโยชน์ ผักกระเฉด ชื่อสามัญ Water mimosa ผักกระเฉด ชื่อวิทยาศาสตร์ Neptunia oleracea Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Neptunia natans (L.f.) Druce, Neptunia prostrata (Lam.) Baill.) ...
บีทรูท(beetroot) สรรพคุณและประโยชน์

บีทรูท(beetroot) สรรพคุณและประโยชน์ บีทรูท ชื่อสามัญ Garden beet, Common beet บีทรูท ชื่อวิทยาศาสตร์ Beta vulgaris L. จัดอยู่ในวงศ์บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE) บีทรูท หรือ บีตรูต ...

0
Shares