รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับผักและผลไม้ ทั้งที่อยู่รอบๆตัวเราและผัก ผลไม้หายาก มีทั้งผักและผลไม้ของไทยและของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รวบรวมเกี่ยวกับชื่อเรียกของผัก ผลไม้ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักและผลไม้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ สรรพคุณของผักและผลไม้ในด้านต่างๆ ลักษณะของผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้คุณผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้มากขึ้น เพราะผัก ผลไม้บางอย่างไม่ได้มีดีแค่ทานอร่อยเท่านั้น แต่อาจมีสรรพคุณด้านรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกด้วย

กล้วยนวล สรรพคุณและประโยชน์ กล้วยนวล ชื่อสามัญ Elephant banana, Ensets กล้วยนวล ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Musa glauca Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์กล้วย ...

ลูกู สรรพคุณและประโยชน์ ลูกู หรือ ดูกู ภาษาอังกฤษ Duku ลูกู ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia dookkoo Griff. จัดเป็นพืชในสกุลเดียวกันกับลองกองและลางสาด ลูกู ...

ลางสาด สรรพคุณและประโยชน์ ลางสาด ชื่อสามัญ Langsat (ลานสาท), Lancet (ลานเสท), Langsium (ลานเซียม) ลางสาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Aglaia ...

ลองกอง สรรพคุณและประโยชน์ ลองกอง ชื่อสามัญ Longkong ลองกอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Lansium domesticum Corr. จัดเป็นพืชที่อยู่ในชนิดเดียวกันกับลางสาดและลูกู หรือ ดูกู (Duku) ...

ขึ้นฉ่าย สรรพคุณและประโยชน์ ขึ้นฉ่าย (คื่นไฉ่) หรือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ภาษาอังกฤษ Celery (เซเลอรี) (มักสะกดผิดเป็น “คื่นช่าย” หรือ “คื่นฉ่าย” หรือ ...

อินจัน สรรพคุณและประโยชน์ อินจัน ชื่อสามัญ Gold apple อินจัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros decandra Lour. จัดอยู่ในวงศ์มะพลับ (EBENACEAE) สมุนไพรอินจัน มีชื่อเรียกอื่นว่า จัน, ...

น้อยโหน่ง สรรพคุณและประโยชน์ น้อยโหน่ง ชื่อสามัญ Custard apple หรือ Bull’s heart, Bullock’s heart, Ox-heart, Wild-Sweetsop น้อยโหน่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา ...

มะม่วงหิมพานต์ สรรพคุณและประโยชน์ มะม่วงหิมพานต์ ชื่อสามัญ Cashew, Cashew nut (แคชชูนัท) มะม่วงหิมพานต์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Anacardium occidentale L. จัดอยู่ในวงศ์มะม่วง ...

มามอนซีโย สรรพคุณและประโยชน์ มามอนซีโย หรือ มามันซีโอ ภาษาอังกฤษ Mamoncillo หรือ Mamon, Spanish lime, Genip, Genipe, Guinep, Quenepa มามอนซีโย มีชื่อวิทยาศาสตร์ Melicoccus bijugatus Jacq. ...

จำปาดะ สรรพคุณและประโยชน์ จําปาดะ คืออะไร ? จำปาดะคือชื่อผลไม้ของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE เช่นเดียวกับขนุนและสาเก ...

มะหลอด สรรพคุณและประโยชน์ มะหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeagnus latifolia L. จัดอยู่ในวงศ์มะหลอด (ELAEAGNACEAE) สมุนไพรมะหลอด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สลอดเถา หมากหลอด ...

คอแลน สรรพคุณและประโยชน์ คอแลน ชื่อสามัญ Korlan คอแลน ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium hypoleucum Kurz จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) คอแลน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า คอลัง กะเบน ...

ตะลิงปลิง สรรพคุณและประโยชน์ ตะลิงปลิง ชื่อสามัญ Bilimbi, Bilimbing, Cucumber tree, Tree sorrel ตะลิงปลิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi L. จัดอยู่ในวงศ์กระทืบยอด ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares