ประวัติจังหวัดประวัติจังหวัด สิงห์บุรี

ตราประจำจังหวัดสิงห์บุรี รูปอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน คำขวัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ...
ประวัติจังหวัด ชุมพร

ตราประจำจังหวัดชุมพร รูปเทวสตรียืนประทานพรหน้าค่าย มีต้นมะเดื่อขนาบอยู่ 2 ข้าง คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ...
ประวัติจังหวัด สุพรรณบุรี

ตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นภาพยุทธหัตถีระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และบริเวณที่ทำยุทธหัตถี ...
ประวัติจังหวัด ตรัง

ตราประจำจังหวัดตรัง ภาพกระโจมไฟและภาพลูกคลื่น ภาพกระโจมไฟหมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ ภาพลูกคลื่นหมายถึง ...
ประวัติจังหวัด อ่างทอง

ตราประจำจังหวัดอ่างทอง รูปรวงข้าวในอ่างน้ำสีทอง คำขวัญประจำจังหวัดอ่างทอง พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง ...
ประวัติจังหวัด นครศรีธรรมราช

ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีตรา 12 นักษัตรล้อมรอบ คำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เราชาวนคร ...
ประวัติจังหวัด อุทัยธานี

ตราประจำจังหวัดอุทัยธานี ภาพภูเขา คือ เขาสะแกกรัง ซึ่งมีพระมณฑปและพระพุทธบาท จำลองประดิษฐานอยู่ คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ...
ประวัติจังหวัด กระบี่

ตราประจำจังหวัดกระบี่ Krabi รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังเป็นรูปภูเขาและทะเล คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่ Krabi ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ ...
ประวัติจังหวัด ปัตตานี

ตราประจำจังหวัดปัตตานี รูปปืนใหญ่ศรีปัตตานี หรือ นางพญาตานี คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ...

0
Shares