ประวัติจังหวัดประวัติจังหวัด ปทุมธานี

ตราประจำจังหวัดปทุมธานี รูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ ...
ประวัติจังหวัด ราชบุรี

ตราประจำจังหวัดราชบุรี รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ฉลองพระบาทเชิงงอน และพระแสงขรรค์ชัยศรี คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี คนสวยโพธาราม ...
ประวัติจังหวัด ลพบุรี

ตราประจำจังหวัดลพบุรี รูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืนหน้าพระปรางค์สามยอด คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ...
ประวัติจังหวัด สมุทรปราการ

ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ รูปพระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาของชาวเมืองนี้ ...
ประวัติจังหวัด กาญจนบุรี

ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี เจดีย์สามองค์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด ด่านเจดีย์สามองค์ ...
ประวัติจังหวัด สมุทรสาคร

ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร รูปเรือสำเภาจีน แล่นอยู่ในทะเล คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร ...
ประวัติจังหวัด เพชรบุรี

ตราประจำจังหวัดเพชรบุรี รูปทุ่งนา ต้นตาลโตนด และพระนครคีรี หรือเขาวัง คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ ...
ประวัติจังหวัด สระบุรี

ตราประจำจังหวัดสระบุรี รูปมณฑป หมายถึง มณฑปที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูก ครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ...

0
Shares