ตราประจำจังหวัดนนทบุรี รูป "หม้อน้ำลายวิจิตร" หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ...

ตราประจำจังหวัดปทุมธานี รูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ ...

ตราประจำจังหวัดลพบุรี รูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืนหน้าพระปรางค์สามยอด คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ...

ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี เจดีย์สามองค์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด ด่านเจดีย์สามองค์ ...

ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ รูปพระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาของชาวเมืองนี้ ...

ตราประจำจังหวัดสระบุรี รูปมณฑป หมายถึง มณฑปที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูก ครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ...

ตราประจำจังหวัดเพชรบุรี รูปทุ่งนา ต้นตาลโตนด และพระนครคีรี หรือเขาวัง คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ ...

ตราประจำจังหวัดสิงห์บุรี รูปอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน คำขวัญประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ...

ตราประจำจังหวัดราชบุรี รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ฉลองพระบาทเชิงงอน และพระแสงขรรค์ชัยศรี คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี คนสวยโพธาราม ...

ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร รูปเรือสำเภาจีน แล่นอยู่ในทะเล คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร ...

ตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นภาพยุทธหัตถีระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และบริเวณที่ทำยุทธหัตถี ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares