ตราประจำจังหวัดนนทบุรี รูป "หม้อน้ำลายวิจิตร" หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ...

ตราประจำจังหวัดปทุมธานี รูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ ...

ตราประจำจังหวัดลพบุรี รูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืนหน้าพระปรางค์สามยอด คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ...

ตราประจำจังหวัดเพชรบุรี รูปทุ่งนา ต้นตาลโตนด และพระนครคีรี หรือเขาวัง คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรี เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ ...

ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี เจดีย์สามองค์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด ด่านเจดีย์สามองค์ ...

ตราประจำจังหวัดราชบุรี รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ฉลองพระบาทเชิงงอน และพระแสงขรรค์ชัยศรี คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี คนสวยโพธาราม ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิกairban-300x250
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares