ประวัติจังหวัดประวัติจังหวัด ชัยนาท

ตราประจำจังหวัดชัยนาท รูปธรรมจักรหน้าภูเขา ซึ่งหมายเอาได้ทั้งเขาสรรพยาและเขาธรรมามูล คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท หลวงปู่ศุขลือชา ...
ประวัติจังหวัด อำนาจเจริญ

ตราประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รูปพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พระมงคลมิ่งเมือง ...
ประวัติจังหวัด นครนายก

ตราประจำจังหวัดนครนายก รูปช้าง เดิมนครนายกเป็นเมืองที่มีช้างมาก รวงข้าวและกองฟาง คำขวัญประจำจังหวัดนครนายก นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ...
ประวัติจังหวัด อุดรธานี

ตราประจำจังหวัดอุดรธานี รูปท้าวเวสสุวัณหรือท้าวกุเวร เทพเจ้าประจำทิศเหนือ คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ ...
ประวัติจังหวัด นครปฐม

ตราประจำจังหวัดนครปฐม รูปพระปฐมเจดีย์ ประดับด้วยเครื่องหมายเลข 4 ไทยในพระมหาพิชัยมงกุฎ คำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ...
ประวัติจังหวัด อุบลราชธานี

ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี รูปดอกบัวบานชูช่อพ้นน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่นำสองสี มีปลาแซบหลาย ...
ประวัติจังหวัด นครสวรรค์

ตราประจำจังหวัดนครสวรรค์ รูปวิมานอันเป็นที่สิงสถิตของเหล่าเทวดานางฟ้า คำขวัญประจำจังหวัดนครสวรรค์ เมืองสี่แคว แห่มังกร ...
ประวัติจังหวัด นนทบุรี

ตราประจำจังหวัดนนทบุรี รูป "หม้อน้ำลายวิจิตร" หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา ...

0
Shares