ประวัติจังหวัดประวัติจังหวัด บึงกาฬ

ตราประจำจังหวัดบึงกาฬ รูปภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้ คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ สองนางศาลศักดิ์สิทธ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ ...
ประวัติจังหวัด เลย

ตราประจำจังหวัดเลย รูปพระธาตุศรีสองรัก เบื้องหลังเป็นทิวเขา คำขวัญประจำจังหวัดเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ประวัติจังหวัด ...
ประวัติจังหวัด มหาสารคาม

ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม รูปต้นรังใหญ่กับทุ่งนา คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ...
ประวัติจังหวัด ศรีสะเกษ

ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ รูปปรางค์กู่มีดอกลำดวน 6 กลีบอยู่เบื้องล่าง คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม ...
ประวัติจังหวัด มุกดาหาร

ตราประจำจังหวัดมุกดาหาร รูปปราสาทสองนางสถิตย์ ประดิษฐานแก้วมณีมุกดาหาร คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร หอแก้วสูงเสียดฟ้า ผาเทิบแก่งกะเบา ...
ประวัติจังหวัด สกลนคร

ตราประจำจังหวัดสกลนคร รูปพระธาตุเชิงชุม หน้าหนองหานหลวงและดอนสวรรค์ คำขวัญประจำจังหวัดสกลนคร ธาตุเชิงชุมคู่บ้าน ...
ประวัติจังหวัด ยโสธร

ตราประจำจังหวัดยโสธร รูปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว ...
ประวัติจังหวัด ร้อยเอ็ด

ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รูปศาลหลักเมือง บนเกาะกลางบึงพลาญชัยเบื้องหลังเป็นรูปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ...
ประวัติจังหวัด หนองคาย

ตราประจำจังหวัดหนองคาย รูปกอไผ่ริมหนองน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดหนองคาย วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว ประวัติจังหวัด หนองคาย ...

0
Shares