ประวัติจังหวัดประวัติจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รูปช้างเล่นน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ...
ประวัติจังหวัด กาฬสินธุ์

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปบึงใหญ่ติณชาติ และเมฆพายัพฝน คือสัญลักษณ์ ของความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้ทิวเขาตรง สุดขอบฟ้า ...
ประวัติจังหวัด ลำปาง

ตราประจำจังหวัดลำปาง รูปไก่ ยืนอยู่ในประตูมณฑปวัดพระธาตุลำปางหลวง คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม ...
ประวัติจังหวัด ขอนแก่น

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม คำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ...
ประวัติจังหวัด ลำพูน

ตราประจำจังหวัดลำพูน รูปพระบรมธาตุหริภุญไชย คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน พระธาตุเด่นพระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดีประเพณีงาม ...
ประวัติจังหวัด ชัยภูมิ

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปธงสามชาย คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม ...
ประวัติจังหวัด สุโขทัย

ตราประจำจังหวัดสุโขทัย รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลา คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย ...
ประวัติจังหวัด นครพนม

ตราประจำจังหวัดนครพนม รูปพระธาตุพนม คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา ...
ประวัติจังหวัด อุตรดิตถ์

ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ มีลวดลายกนกประกอบ คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง ...
ประวัติจังหวัด นครราชสีมา

ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ...

0
Shares