ตราประจำจังหวัดสุโขทัย รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลา คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย ...

ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ มีลวดลายกนกประกอบ คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง ...

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปบึงใหญ่ติณชาติ และเมฆพายัพฝน คือสัญลักษณ์ ของความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้ทิวเขาตรง สุดขอบฟ้า ...

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม คำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ...

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปธงสามชาย คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม ...

ตราประจำจังหวัดบึงกาฬ รูปภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้ คำขวัญประจำจังหวัดบึงกาฬ สองนางศาลศักดิ์สิทธ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่ ...

ตราประจำจังหวัดนครพนม รูปพระธาตุพนม คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา ...

ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม รูปต้นรังใหญ่กับทุ่งนา คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ...

ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รูปศาลหลักเมือง บนเกาะกลางบึงพลาญชัยเบื้องหลังเป็นรูปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ...

ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ...

ตราประจำจังหวัดมุกดาหาร รูปปราสาทสองนางสถิตย์ ประดิษฐานแก้วมณีมุกดาหาร คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร หอแก้วสูงเสียดฟ้า ผาเทิบแก่งกะเบา ...

ตราประจำจังหวัดเลย รูปพระธาตุศรีสองรัก เบื้องหลังเป็นทิวเขา คำขวัญประจำจังหวัดเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ประวัติจังหวัด ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares