ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร รูปกำแพงเมืองมีใบเสมาประดับเพชร คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน ...

ตราประจำจังหวัดเชียงราย รูปช้างสีขาวกับเมฆ ลายที่ขอบตรามีรูปนาคเกี้ยว คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ...

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ รูปช้างเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้ว คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา ...

ตราประจำจังหวัดตาก รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ำทักษิโณฑก คำขวัญประจำจังหวัดตาก ธรรมชาติน่ายล ...

ตราประจำจังหวัดน่าน รูปพระธาตุแช่แห้งอยู่บนหลังโคอุศุภราช คำขวัญประจำจังหวัดน่าน เรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ ...

ตราประจำจังหวัดพิษณุโลก รูปพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร ...

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รูปช้างเล่นน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ...

ตราประจำจังหวัดพะเยา รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ ประทับเหนือกว๊านพะเยา มีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้าง เบื้องบนมีลายกนกเปลว 7 ...

ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปเพชร กับภูเขา และไร่ยาสูบ คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า ...

ตราประจำจังหวัดลำปาง รูปไก่ ยืนอยู่ในประตูมณฑปวัดพระธาตุลำปางหลวง คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม ...

ตราประจำจังหวัดพิจิตร รูปต้นโพธิ์ริมสระหลวง คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน ...

ตราประจำจังหวัดแพร่ รูปพระธาตุช่อแฮบนหลังม้า คำขวัญประจำจังหวัดแพร่ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี ...

ตราประจำจังหวัดลำพูน รูปพระบรมธาตุหริภุญไชย คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน พระธาตุเด่นพระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดีประเพณีงาม ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares