ประวัติจังหวัด ภาคเหนือประวัติจังหวัด กำแพงเพชร

ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร รูปกำแพงเมืองมีใบเสมาประดับเพชร คำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน ...
ประวัติจังหวัด พะเยา

ตราประจำจังหวัดพะเยา รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ ประทับเหนือกว๊านพะเยา มีช่อรวงข้าวประดับอยู่สองข้าง เบื้องบนมีลายกนกเปลว 7 ...
ประวัติจังหวัด เชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย รูปช้างสีขาวกับเมฆ ลายที่ขอบตรามีรูปนาคเกี้ยว คำขวัญประจำจังหวัดเชียงราย เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ...
ประวัติจังหวัด พิจิตร

ตราประจำจังหวัดพิจิตร รูปต้นโพธิ์ริมสระหลวง คำขวัญประจำจังหวัดพิจิตร ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน ...
ประวัติจังหวัด เชียงใหม่

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ รูปช้างเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้ว คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา ...
ประวัติจังหวัด พิษณุโลก

ตราประจำจังหวัดพิษณุโลก รูปพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร ...
ประวัติจังหวัด ตาก

ตราประจำจังหวัดตาก รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือครุฑหลั่งน้ำทักษิโณฑก คำขวัญประจำจังหวัดตาก ธรรมชาติน่ายล ...
ประวัติจังหวัด เพชรบูรณ์

ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปเพชร กับภูเขา และไร่ยาสูบ คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า ...
ประวัติจังหวัด น่าน

ตราประจำจังหวัดน่าน รูปพระธาตุแช่แห้งอยู่บนหลังโคอุศุภราช คำขวัญประจำจังหวัดน่าน เรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ ...
ประวัติจังหวัด แพร่

ตราประจำจังหวัดแพร่ รูปพระธาตุช่อแฮบนหลังม้า คำขวัญประจำจังหวัดแพร่ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี ...

0
Shares