ประวัติจังหวัด กาญจนบุรี

ประวัติจังหวัด กาญจนบุรี

ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์ เป็นปูชนียสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่บนเทือกเขาบรรทัดทองของจังหวัด ด่านเจดีย์สามองค์ เคยเป็นช่องทางเดินทัพของไทยและพม่าในการทำสงคราม กันหลายครั้ง

Kanchanaburi

คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

ประวัติจังหวัด จาก พงศาวดารเหนือกล่าวว่า เมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองโบราณสร้างโดยพญากง ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. ๑๓๕๐ คงเป็นเมืองสำคัญของแคว้นอู่ทองหรือสุวรรณภูมิในสมัยนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมาถึงสมัยกรุงธนบุรีและ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์ ที่มีการทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า เนื่องจากอาณาเขตของเมืองกาญจนบุรี มีช่องทางเดินติดต่อระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศพม่าอยู่หลายทาง เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านบ้องตี้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุ่นได้ยกกองทัพเข้าประเทศไทย และเกณฑ์เชลยศึกมุ่งสู่กาญจนบุรีเพื่อสร้างทางรถไฟตัดเข้าสู่ประเทศพม่า เพื่อโจมตีกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร จังหวัดกาญจนบุรีต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะเจ้าของพื้นที่ การสร้างทางรถไฟจากกาญจนบุรีเต็มไปด้วยความยาก ลำบาก ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ความโหดร้ายทารุณของสภาพภูมิศาสตร์ จากความทารุณของสภาพสงครามเชลยศึกชาวอังกฤษ ฮอลันดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ ต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก สิ่งต่าง ๆ ที่ยังเหลือเป็นอนุสรณ์ของสงคราม คือ สุสานที่บ้านดอนรัก สุสานที่ช่องไก่ หรือเขาปูน สะพานข้ามแม่น้ำแควและทางรถไฟ ตลอดจนภาพความโหดร้ายของสงคราม ที่อยู่ในจิตใจของชาวเมืองกาญจน์เป็นอย่างมาก