ตราประจำจังหวัดพิษณุโลก รูปพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร ...

ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปเพชร กับภูเขา และไร่ยาสูบ คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า ...

ตราประจำจังหวัดแพร่ รูปพระธาตุช่อแฮบนหลังม้า คำขวัญประจำจังหวัดแพร่ หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี ...

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รูปช้างเล่นน้ำ คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ...

ตราประจำจังหวัดลำปาง รูปไก่ ยืนอยู่ในประตูมณฑปวัดพระธาตุลำปางหลวง คำขวัญประจำจังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม ...

ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ มีลวดลายกนกประกอบ คำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง ...

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปธงสามชาย คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม ...

ตราประจำจังหวัดลำพูน รูปพระบรมธาตุหริภุญไชย คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน พระธาตุเด่นพระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดีประเพณีงาม ...

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปบึงใหญ่ติณชาติ และเมฆพายัพฝน คือสัญลักษณ์ ของความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้ทิวเขาตรง สุดขอบฟ้า ...

ตราประจำจังหวัดนครพนม รูปพระธาตุพนม คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา ...

ตราประจำจังหวัดสุโขทัย รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประทับบนพระแท่นมนังคศิลา คำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัย มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย ...

ตราประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นรูปเจดีย์เก่าครอบต้นมะขาม คำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ...

ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก