ท่องเที่ยวน้ำตกสวนขัน นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - ...

น้ำตกสวนอาย นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองละอาย อำเภอฉวาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนคร - จันดี (4015) ...

เขาหินพับผ้า นครศรีธรรมราช ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เห็นได้บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม บริเวณหน้าอ่าวเตล็ด คือที่เกาะท่าไร่ ...

แปลงดอกหน้าวัว วีราฟลอร่า นครศรีธรรมราช แหล่งผลิตดอกหน้าวัวสายพันธ์ฮอลแลนด์หลากสีกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดให้เข้าชมและต้นพันธุ์ ...

ถ้ำเขาวังทอง นครศรีธรรมราช เป็นถ้ำที่มีความงดงามทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ...

บ่อหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด นครศรีธรรมราช จากปรากฎการณ์บ่อน้ำ จืดกลางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ...

0
Shares