ท่องเที่ยวจุดชมวิวเขาเหมาน (เขาพระสุเมรุ) นครศรีธรรมราชเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเขาเหมนและบรรยากาศของสวนผลไม้ที่อยู่รายรอบ ...

หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง ตรงกันข้ามกับหอพระอิศวร ...

ชมรมคนรักเห็ด นครศรีธรรมราช แหล่งเพาะและจำหน่ายเห็ดหลากชนิด อาทิ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า และเป๋าฮื้อ ...

น้ำตกท่าแพ นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - ...

0
Shares