เขาพลายดำ นครศรีธรรมราช เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชล ...

เขาหินพับผ้า นครศรีธรรมราช ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เห็นได้บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม บริเวณหน้าอ่าวเตล็ด คือที่เกาะท่าไร่ ...

ถ้ำเขาวังทอง นครศรีธรรมราช เป็นถ้ำที่มีความงดงามทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ...

บ่อหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด นครศรีธรรมราช จากปรากฎการณ์บ่อน้ำ จืดกลางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ...

โรงไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช ปากน้ำขนอม พื้นที่ซึ่งถูกขนาบด้วยภูเขาขนาดใหญ่สองลูก มีลำคลองขนอมเลียบชิดริมเขาทางด้านใต้ ...

หาดหน้าด่าน นครศรีธรรมราช คือหาดที่อยู่บริเวณตอนกลางของอ่าวขนอม ชายหาดเป็นแนวยาว ทรายขาวเม็ดทรายละเอียด เหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล ...

วัดกระดังงา นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอขนอม สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้ห่างจากถนนสายขนอม-ในเพลาประมาณ 200 ...

หาดคอเขา (หาดปิติ) นครศรีธรรมราช หาดจะต่อจากหาดหินงาม บริเวณโดยรอบได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก ...

แหลมประทับ นครศรีธรรมราช อยู่ทางตอนปลายด้านเหนือของอ่าวท้องเนียน เป็นชุมชนดั้งเดิมแห่งหนึ่งของตำบลท้องเนียน ...

วัดเจดีย์หลวง เจดีย์ปะการัง นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าใน ตำบลควนทอง เป็นชุมชนโบราณ ซึ่งมีร่องรอยของเนินดิน สระน้ำ ...

หาดในเพลา นครศรีธรรมราช ต้องเรียกว่าหาดนี้เป็นหาดดังที่สุดของอ่าวขนอม เป็นที่รู้จักของท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares