ท่องเที่ยว ภาคใต้ฟาร์มเพาะพันธ์นกยูง นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกยูงสายพันธ์อินเดีย และจำหน่ายลูกยกยูงอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 1 ปี ...

เขาหินพับผ้า นครศรีธรรมราช ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เห็นได้บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม บริเวณหน้าอ่าวเตล็ด คือที่เกาะท่าไร่ ...

บ่อหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด นครศรีธรรมราช จากปรากฎการณ์บ่อน้ำ จืดกลางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ...

โรงไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช ปากน้ำขนอม พื้นที่ซึ่งถูกขนาบด้วยภูเขาขนาดใหญ่สองลูก มีลำคลองขนอมเลียบชิดริมเขาทางด้านใต้ ...

วัดกระดังงา นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอขนอม สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้ห่างจากถนนสายขนอม-ในเพลาประมาณ 200 ...

วัดเจดีย์หลวง เจดีย์ปะการัง นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าใน ตำบลควนทอง เป็นชุมชนโบราณ ซึ่งมีร่องรอยของเนินดิน สระน้ำ ...

หาดในเพลา นครศรีธรรมราช ต้องเรียกว่าหาดนี้เป็นหาดดังที่สุดของอ่าวขนอม เป็นที่รู้จักของท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ...


0
Shares