ท่องเที่ยว ภาคใต้อนุสาวรีย์วีรไทย พ่อจ่าดำ นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2482 เกิดวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปยุโรป โดยมีเยอรมนี และอิตาลี ...

จุดชมวิวเขาเหมาน (เขาพระสุเมรุ) นครศรีธรรมราชเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเขาเหมนและบรรยากาศของสวนผลไม้ที่อยู่รายรอบ ...

น้ำตกท่าแพ นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - ...

น้ำตกสวนขัน นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - ...

น้ำตกสวนอาย นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองละอาย อำเภอฉวาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนคร - จันดี (4015) ...

แปลงดอกหน้าวัว วีราฟลอร่า นครศรีธรรมราช แหล่งผลิตดอกหน้าวัวสายพันธ์ฮอลแลนด์หลากสีกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดให้เข้าชมและต้นพันธุ์ ...


0
Shares