เกาะพีพีเล กระบี่ มีพื้นที่เพียง 6.6 กม. เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับผิวทะเล โดยรอบเกือบทั้งเกาะ ...

อ่าวต้นไทร กระบี่ อยู่ทางทิศใต้ของเกาะพีพีดอน เป็นที่ตั้งของ ท่าเรือต่างๆ ชายหาดยาว 2 ก.ม. มีความสวยงาม หาดทรายสวย น้ำใส ...

อ่าวโละดาลัม กระบี่ เป็นอีกหาดที่เวิ้งโค้งเข้าหาอ่าวต้นไทร สามารถเดินทะลุถึงกันได้โดยใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ...

เกาะปิดะนอก-เกาะปิดะใน กระบี่ เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเกาะปิดะใน ในระยะห่างจากเกาะปิดะในประมาณ 500 เมตร ...

เกาะไผ่ กระบี่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยุงเท่าใดนัก ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกมีหาดทรายสวยงาม ...

แหลมตง กระบี่ อยู่ทางด้านเหนือสุดของเกาะมีโลกใต้ทะเลที่สวยงาม จาที่นี่สามารถมองเห็นเกาะยูงและเกาะไผ่อยู่ไม่ไกล ...

เกาะไหง อำเภอเกาะลันตา กระบี่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะไหง เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของทะเลตรัง แต่จริงๆ ...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา กระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 151.9 ตรกม. ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วย เกาะต่างๆ ...

เกาะตะเล็งเบ็ง อำเภอเกาะลันตา กระบี่ เกาะแห่งนี้เปรียบเสมือนเกาะพีพีเลขนาดเล็ก เต็มไปด้วยหินปูน ถ้ำที่เป็นโพรง ...

หาดยาว กระบี่ อยู่ติดกับอ่าวต้นไทรจึงมีความคึกคักไม่แพ้กัน ชายหาดมีความยาวเกือบ 700 เมตร เป็นชายหาดที่ยาวสมชื่อ ...

เกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา กระบี่ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอุทยาน มีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ ...

เกาะห้า อำเภอเกาะลันตา กระบี่ เป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวน 5 เกาะ โดยเกาะห้าใหญ่จะมีทุ่งหญ้าอยู่บนสันเขา ส่วนเกาะอื่นๆจะมีลักษณะคล้ายเรือใบ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares