ท่องเที่ยว

เกาะตะเล็งเบ็ง กระบี่

เกาะตะเล็งเบ็ง กระบี่

เกาะตะเล็งเบ็ง กระบี่

เกาะตะเล็งเบ็ง อำเภอเกาะลันตา กระบี่ เกาะแห่งนี้เปรียบเสมือนเกาะพีพีเลขนาดเล็ก เต็มไปด้วยหินปูน ถ้ำที่เป็นโพรง เป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก รังนกสามารถเอามาทำซุปรังนกได้ นอกจากนี้ยังมีชายหาดขนาดเล็กๆและถ้ำที่จะปรากฎให้เห็นเมื่อน้ำลง

เกาะตะเล็งเบ็ง กระบี่

การเดินทาง

จาก กรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัด เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง พังงาและ กระบี่ รวมระยะทางทั้งหมด 946 กิโลเมตร หรืออาจจะใช้อีกเส้นทางคือเดินทางจากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อำเภอไชยาและอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 จนถึงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ แล้วกลับเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง ขับเรื่อยๆจนถึงตัวเมืองกระบี่ รวมระยะทางทั้งหมด 814 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเกี่ยว กับการขนส่งรถติดต่อโทร (02) 435 1195-6 (รถธรรมดาไม่ปรับอากาศ) หรือ (02) 435 1200 (รถปรับอากาศ)จาก ภูเก็ต ใช้ทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เข้าสู่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ รวมระยะทางทั้งหมด 185 กิโลเมตร ติดต่อสถานีขนส่งโทร (076)211 480

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ