ท่องเที่ยว

แปลงดอกหน้าวัว นครศรีธรรมราช

แปลงดอกหน้าวัว นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-8-2

แปลงดอกหน้าวัว วีราฟลอร่า นครศรีธรรมราช แหล่งผลิตดอกหน้าวัวสายพันธ์ฮอลแลนด์หลากสีกว่า 30 สายพันธุ์ เปิดให้เข้าชมและต้นพันธุ์ ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 37 ติดต่อได้ที่ 0-7548-6616

Travel-nakon-changklang-8-1ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ