ท่องเที่ยว

แปลงดอกดาหลา (กาหลา) นครศรีธรรมราช

แปลงดอกดาหลา (กาหลา) นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-7-1

แปลงดอกดาหลา (กาหลา) นครศรีธรรมราช เป็นจุดสาธิตการปลูกดอกดาหลาประจำกิ่งอำเภอช้างกลาง และจำหน่ายดอก โดยมีผู้บริโภคเดินทางเข้าไปซื้อถึงแหล่ง ทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่างจังหวัด ตั้งอยู่ที่กิโลเมตร 35 - 36 ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง56 กิโลเมตร ไปทางบ้านท้ายเหมือง ปากทางมีป้ายชี้ทางไปวัดหน้าเขาเหมน ระยะทางจากปากทางถึงแปลงประมาณ 10 กิโลเมตร ติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง โทรศัพท์ 0-7548-6616 / 0-1124-3214ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ