ท่องเที่ยว

เที่ยวเชิงเกษตร ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

เที่ยวเชิงเกษตร ช้างกลาง นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-11-1

ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง นครศรีธรรมราช เป็นที่ตั้งของชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง เป็นศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเกษตร ในกิ่งอำเภอช้างกลาง มีห้องประชุม ห้องพัก และลานกิจกรรมไว้บริการ ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 27 และห่างจากอำเภอเมือง 36 กิโลเมตร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7548-6616 / 0-1124-3214

Travel-nakon-changklang-11-2ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ