อ่าวเตล็ด นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-kanom-14-2

อ่าวเตล็ด นครศรีธรรมราช พื้นที่อ่าวส่วนนี้เป็นส่วนพื้นที่ทางทะเลตอนเหนือสุดของอำเภอขนอม ติดต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ่าวที่สามารถพบเห็นปลาโลมาสีชมพู ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยี่ยมชม อ่าวเตล็ดเป็นอ่าวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะต่างๆเช่น เขาหลักซอ เขาพับผ้า เขาหัวช้าง เกาะถ้ำ เกาะทะลาย (ท่าไร่) ฯลฯ จึงทำให้มีที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เขาพับผ้าที่มีชั้นหินดานและหินอัคนีที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ หรือคล้ายขนมชั้นยาวเหยียด นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เพราะโลกนี้มีเพียง 2 แห่ง ในไทยและที่นิวซีแลนด์เท่านั้น ทะเลย่านนี้บริเวณเขาหลักซอเมื่อเวลาน้ำขึ้น ปลาโลมาสีชมพูและสีเงินมักโดดขึ้นเหนือน้ำโชว์ตัวให้เห็นบ่อยๆ

Travel-nakon-kanom-14-1

Travel-nakon-kanom-14-3

การเดินทาง ไปยังอ่าวเตล็ด

  • ลงเรือจากท่าเรือท่องเที่ยว บ้านแหลมประทับ
  • ลงเรือจากท่าเรือท่องเที่ยว บ้านแขวงเภา
  • จาก ทางหลวงสาย 401 (สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ) ถึงแยกคลองเหลง(มีรูปปั้นปลาโลมามองเห็นชัดเจน)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมาย เลข4014ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองขนอม (แยกคลองเหลง - จุด A ในแผนที่)
  • เมื่อเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า เมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอตลาดบางโหนดข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้าน บางแพง(จุดสีขาวบนแผนที่)เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ -บ้านบางแพง)
  • เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วให้ตรงไปประมาณ 8.5 กม.จะเจอกับสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายซึ่งเมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วยังจะคงอยู่บนถนนเส้น 4044
  • บน ถนน4044 ที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ว ให้ตรงไปประมาณ 3.7 กม. ซึ่งจะผ่านม.เทคโนโลยี ศรีวิชัย วัดจันธาตุทาราม จะเจอกับสามแยกซึ่งจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปอ่าวท้องเนียน ให้เลี้ยวซ้าย
  • เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วตรงไป 1.3 กม. จะมีทางแยกขวาไปวัดอ่าวเสด็จ ใช้เส้นทางนี้ไปอีก 2.2กม.ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายอีก 1.2 กม.ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวาไปอีก 1.8กม.ถึงอ่าวเตล็ด

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 


0
Shares