ท่องเที่ยว

อ่าวหลักซอ เขาหลักซอ นครศรีธรรมราช

อ่าวหลักซอ เขาหลักซอ นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-kanom-16-1

อ่าวหลักซอ เขาหลักซอ นครศรีธรรมราช อ่าวเล็กๆทางด้านเหนือของทะเลขนอม อยู่ระหว่างอ่าวท้องเนียนและอ่าวเตล็ด พื้นที่บางส่วนเป็นของเอกชนจึงเห็นมีการปรับแต่งพื้นที่บ้าง อ่าวหลักซอเป็นเส้นทางทางบกที่สามารถเข้าไปเที่ยวชมหินพับผ้าที่เขาหลักซอ ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่หาดูได้ยากใน ประเทศไทย จะมองเห็นผาหินที่เหมือนกับเป็นแผ่นหินที่ซ้อนทับเป็นชั้นๆ ไปตลอดทั้งแนว ชายหาดของอ่าวนี้เป็นหินเกือบทั้งอ่าวไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำทะเล แต่ตามก้อนหินที่น้ำท่วมถึงจะมีหอยนางรมตัวเล็กๆเกาะอยู่เต็มไปหมด เมื่อยามน้ำลงจะมีชาวบ้านมาเจาะเปลือกแกะเอาเนื้อหอยไปเป็นอาหาร ที่เรียกกันว่าหอยเจาะทำอาหารได้หลายอย่างเป็นเมนูเด็ดของชาวบ้านแถบชายทะเล โดยปกติอ่าวนี้เข้ามาเที่ยวได้ทางเรือโดยรวมอยู่ในโปรแกรมดูปลาโลมา แต่ถ้าขับรถเข้าไปจะผ่านที่ดินของเอกชนซึ่งอาจจะไม่สะดวก อ่าวหลักซอจึงไม่ค่อยรู้จักกันมากนักTravel-nakon-kanom-16-2

Travel-nakon-kanom-16-3

การเดินทาง ไปยังอ่าวหลักซอ-เขาหลักซอ

  • จาก ทางหลวงสาย 401 (สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ) ถึงแยกคลองเหลง (มีรูปปั้นปลาโลมามองเห็นชัดเจน)เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4014ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองขนอม (แยกคลองเหลง - จุด A ในแผนที่)
  • เมื่อ เข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า เมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ตลาดบางโหนดข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้านบางแพง (จุดสีขาวบนแผนที่)เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ - บ้านบางแพง)
  • เมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วให้ตรงไปประมาณ 8.5 กม. จะเจอกับสี่แยก ให้เลี้ยวซ้าย ซึ่งเมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วยังจะคงอยู่บนถนนเส้น 4044
  • บน ถนน 4044 ที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ว ให้ตรงไปประมาณ 3.7 กม. ซึ่งจะผ่าน ม.เทคโนโลยี ศรีวิชัย วัดจันธาตุทาราม จะเจอกับสามแยก ซึ่งจะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปแหลมประทับ ให้เลี้ยวขวา
  • เลี้ยว ขวามาแล้ว ให้ตรงไปประมาณ 300 เมตร จะมีทางแยกเล็กๆ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางลูกรัง อีกประมาณ 3.5 กม.ถึงอ่าวหลักซอ (ทางช่วงนี้จะผ่านเข้าไปในที่ดินของเอกชน

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ