ท่องเที่ยว

วัดนันทาราม นครศรีธรรมราช

วัดนันทาราม นครศรีธรรมราช

travel-nakon-pakpanung-3-1

วัดนันทาราม นครศรีธรรมราช เดิมชื่อวัดใต้ เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อผุด พระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดยังได้เก็บรักษาศิวลึงค์องค์ใหญ่องค์หนึ่งพบที่โบราณสถานเขาคา อายุประมาณ 1,200 ปี ใน ราวศตวรรษที่ 12-14 สลักจากหินปูนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้ วัดนันทารามตั้งอยู่ที่ถนนชายน้ำ ปากพนังฝั่งตะวันออก

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ