ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง นครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง นครศรีธรรมราช

travel-nakon-pakpanung-1-1

พิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ประกอบด้วยห้องทรงงานส่วนพระองค์ ห้องประชุมและห้องนิทรรศการปากพนังในอดีต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โทร. 0 7551 7933, 0 7551 7534

travel-nakon-pakpanung-1-2

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ