ท่องเที่ยว

น้ำตกสวนอาย นครศรีธรรมราช

น้ำตกสวนอาย นครศรีธรรมราช

Travel-nakon-changklang-6-1

น้ำตกสวนอาย นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองละอาย อำเภอฉวาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสายนคร - จันดี (4015) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร มีชั้นน้ำตกที่สวยงามประมาณ 5 ชั้น เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

Travel-nakon-changklang-6-3ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบ upyim


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ