ท่องเที่ยว

น้ำตกกะโรม นครศรีธรรมราช

น้ำตกกะโรม นครศรีธรรมราช

travel-nakon-lanka-2-1

น้ำตกกะโรม นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขา นครศรีธรรมราช ไหลลงมาจากยอดเขาลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆน้ำตกกะโรมมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้นเปิดบริการให้ท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อน

travel-nakon-lanka-2-2
หย่อนใจและรื่นรมย์เพียง7 ชั้น คือ หนานทุเรียน หนานช่องไทร หนานไผ่ หนานน้ำราง หนานผึ้ง หนานเตยและหนานดาดฟ้าซึ่งเป็นชั้นที่สวยงามที่สุดแลเห็นสายน้ำไหลพรั่งพรูลง จากหน้าผาสูงและลาดชัน 45 องศาลดหลั่นลงมาตามโขดหินกว้างจนถึงแอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่างที่สามารถลงเล่น น้ำได้ ตามปกติสายน้ำจะไหลแยกเป็น2 สาย พอถึงช่วงหน้าฝนสายน้ำจะไหลหลากแผ่เต็มหน้าผาน่าชมมาก

travel-nakon-lanka-2-3

ในปีพ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 4 พระองค์ได้เสด็จประทับทอดพระเนตรพื้นที่หนานดาดฟ้า ในปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จประทับทอดพระเนตรและทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "ว.ป.ร.2460" ที่หน้าผาหนานดาดฟ้า บริเวณน้ำตกกะโรมยังเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติอยู่ในท้องที่หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกะโรมโดยมีสถานีสื่อความหมายเกี่ยวกับ มอส ไลเคนส์ มหาสดำ ไทร ปลวก-รา เห็ดการทดแทนสังคมพืช และพูพอน ภายในอุทยานมีที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการtravel-nakon-lanka-2-4

การเดินทางไปยังน้ำตกกะโรม

การเดิน ทาง จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ไปทางอำเภอลานสกา ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีป้ายขนาดใหญ่ "อุทยานแห่งชาติเขาหลวง" ทางขวามือ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรเศษก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ(น้ำตกกะโรม)

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

เรื่องอื่นๆ..ที่น่าสนใจ